Mars

Mars, bůh zemědělství a války, syn Iova a jeho ženy, bohyně Iunony. Byl po Iovovi nejpřednější a nejuctívanější římský bůh. Proto byl též pokládán za otce římského národa. Dcera krále Numitora Rhea Silvia, porodila Martovi dvojčata Romula a Rema. Mars byl vůdcem v četných válkách a jako Mars Gradivus, Victor, byl ztotožněn s  bohem obce na Quirinalu a měl jméno Quirinus; symbolem Martovým bylo kopí, sabinsky curis, latinsky quiris. Před započetím válečného tažení žádali vojevůdcové Marta vždy o pomoc. Služebníky boha byli jeho kněží Saliové, kteří střežili posvátný štít, ancile, který podle bájí spadl z nebes. Mars měl několik chrámů v Římě; nejnádhernější z nich byl chrám Marta Mstitele, Mars Ultor. V dobách největší tísně římský národ sliboval Martovi posvátné jaro, ver sacrum. Fraters Arvales, bratři Arvalští, prosili v květnu boha o ochranu polní úrody. K jeho poctě byl zasvěcen měsíc březen (Martius), jímž se původně začínal římský rok.Mars
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4007krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/520-mars)
Nahrávám...