Katalogy > Názvosloví > Héróové

Héróové

Héróové, polobozi; označení hérós dávali Řekové v nejstarších dobách duši zemřelého předka. Později byly za héroy prohlašováni významní jedinci. Héroy byly i smrtelníci, u nichž jeden z rodičů byl božského původu, druhý lidského. Po smrti zanikl smrtelný díl jejich existence, ale božská část žila dál v říši bohů. Héróům se stavěly chrámy, oltáře i sloupy. Polobozi–héróové bojovali u Théb, umírali před Trójou. Po smrti jim sám Zeus určil nový životní řád a usídlil je na Ostrovech blažených, na kraji světa, kde mají přeúrodná pole s  trojí roční úrodou; jejich vládcem se stal bůh Kronos, kterého Zeus zbavil pout.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 6191krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/426-heroove)
Nahrávám...