Katalogy > Názvosloví > Kleopatra

Kleopatra

Kleopatra VII., dcera Ptolemaia Auléta, královna egyptská. Vládla od r. 51 př. K. nejprve se svým bratrem Ptolemaiem XIV. Když byla vypuzena, dosadil ji znovu na trůn r. 47 Gaius Iulius Caesar. Zlákala ho svým ženským půvabem a z  jejich vztahu vzešel také syn Kaisarión, možný nástupce Caesarův. Kleopatra pobývala se vší nádherou v Římě v letech 46–44. Po zavraždění Caesara vládla podle jména se synem jako Ptolemaiem XV. Když se dostal k moci Antonius, stala se i jeho milenkou. Ve slavnostech, hostinách a radovánkách trávili spolu čas v Alexandrii i v Athénách, nic nedbajíce obecného pohoršení. Antonius pojal Kleopatru za manželku r. 36, ač už byl ženat. Sledoval i cíle politické, neboť zamýšlel asi porazit Parthy a založit římsko–orientální říši s hlavním městem Alexandrií. Zatím rozdával části římského panství Kleopatře i jejím dětem. Ale schylovalo se k rozhodnému střetnutí mezí ním a Octavianem, který dovedl obratně využívat nenávisti Římanů k Antoniovi ve svůj prospěch. Plány Antoniovy se prozradily r. 33 a senát mu vypověděl válku. Antonius prohlásil už sebe za krále — boha Dionýsa a svou Kleopatru za „královnu králů” a bohyni Ísidu. Politické plány obou se ukázaly jako zcela nereálné a ztroskotaly vítězstvím Octavianovým v bitvě u  Aktia r. 31 př. K. Antonius spáchal sebevraždu, Kleopatra se ještě pokoušela získat Octaviana svými zestárlými vnady, ale po neúspěchu se dala uštknout dvěma hady, aby nebyla vedena v Octavianově triumfu. Kaisarióna dal Octavianus sprovodit ze světa. Kleopatřina říše se stala římskou provincií.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3956krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/483-kleopatra)
Nahrávám...