Moiry

Moiry, Moira, bohyně životního údělu; nejdříve se uváděla jediná, později tři. Moiry byly dcery bohyně Osudu, Ananké. Ani olympští bozi se nemohli Ananké vzepřít, mohli jen pečovat o její naplnění. Ani sám nejvyšší bůh Zeus jej nemohl změnit. Podle jiných pověstí byly Moiry dcery bohyně Noci a Erebu. Přadlenounitě života byla Klóthó, Lachesis ji dále rozvíjela a Atropos přestřihnutím nitě lidský život ukončovala. Moiry jsou představou pevného, i když ne vždy člověku zcela srozumitelného řádu. Tím se hlavně lišily od pozdější bohyně Tychy, vždy rozmarné a vrtkavé, i od Hór, ochránkyň přírodního řádu. Neodvratnost Osudu dosvědčují četné báje, zejména při smrti Hektorově a Achilleově.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4430krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/537-moiry)
Nahrávám...