Nymfy

Nymfy tvoří nejpočetnější skupinu polobohyň, které oživovaly celou přírodu. Představitelky mořských nymf byly Ókeanovny, jichž byly tři tisíce, a Néreovny, jejichž počet se udává na padesát. Pozemní prameny pak obývaly Nájady, které osídlily vody jak jezerní, tak i říční, potoky, horské bystřiny, prameny a zřídla. Horská údolí i horské velikány obývaly nymfy zvané Oready; nejčastěji tvořily doprovod bohů, zejména Apollóna a Herma; laškovaly s bohem Pánem a dováděly se Satyry. Jejich družiny bývaly jmenovány podle místa, kde sídlily. Velmi početná byla říše nymf Dryad, které žily v stromech. Jim byly zasvěceny posvátné háje i jednotlivé stromy. Pozdější pověsti život Dryad již nevázaly na život hostitelských stromů. Oživovaly Dryadami celou přírodu a znaly je zvláště jako družky boha Herma a jeho veselé společnice Sílénovy.Nymfy
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4857krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/548-nymfy)
Nahrávám...