Katalogy > Názvosloví > Oidipús

Oidipús

Oidipús, syn thébského krále Láia a jeho ženy Iokasty. Láios chtěl svého syna zahubit, poněvadž věštba zvěstovala, že ho zabije jeho vlastní syn. Pastýř, který měl nešťastné dítě zabít na hoře Kithairónu, se však slitoval a dal dítě služebníku korintského krále. Král Polybos a jeho žena Meropé byli bezdětní a Oidipa vychovali jako vlastního syna. Přátelé se Oidipovi vysmívali, že není vlastním synem královým. Uražený jinoch se odebral do Delf, aby zvěděl pravdu o svém původu. Kněžka Pýthie mu však neodpověděla jasně; věštila jen, že nešťastný zabije svého otce a ožení se se svou matkou. Oidipús se proto nechtěl vrátit do Korinthu, aby nezpůsobil zkázu svých dobrodinců. Nevědomky však pomáhal ke splnění svého strašného osudu. Na cestě do Boiótie se střetl se svým otcem, kterého neznal, a v hádce ho zabil. Na další cestě dospěl do Théb; království sužovala Sfinx; tuto obludu seslala bohyně Héra, aby hubila obyvatele města. Oidipús rozluštil hádanku Sfingy, a ta se sama zahubila. Vděční občané provolali Oidipa za krále a ovdovělá Iokasté mu podala svou ruku. I další část věštby se tak vyplnila. Iokasté mu porodila Oidipovy syny Eteokla a Polyneika a dcery Antigonu a Isménu. Po dvacetileté šťastné vládě stihly království těžké bědy. Nelítostný mor kosil občany království a jeho řádění nebylo konce. Oidipús si vyprosil radu v Delfách, jak se této hrůzy zbavit. Věštba zvěstovala, že mor neustoupí, dokud nebude z králoství vypuzen vrah krále Láia. Postupně vycházela pravda na světlo, zejména věštec Teiresiás ukázal Oidipovi, čeho se nevědomky dopustil. Iokasté se oběsila. Oidipús se sám potrestal, vypíchl si oči. O konci Oidipově se báje liší. Nejrozšířenější vypráví, že nešťastného otce vyhnali vlastní synové, Oidipús je proklel a synové pak těžce odpykávali svůj čin. Jediná Antigoné neopustila otce a provázela ho na jeho bludné cestě až do attického Kolónu, kde Oidipús našel mír v posvátném háji Erínyjí, s nimiž se smířil. Podle věštby měla jeho smrt přinést štěstí té zemi, ve které zemře a bude mít svůj hrob. Athénský král Théseus poskytl vyvrženému Oidipovi ochranu, a proto jedině on směl být přítomen na tajném místě, kde Oidipús sestoupil do podsvětí.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4046krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/552-oidipus)
Nahrávám...