Katalogy > Názvosloví > Théseus

Théseus

Théseus, syn athénského krále Aigea a jeho ženy Aithry. Některé pověsti vyprávějí, že Aithry se ve svatební noci zmocnil i  Poseidón a Théseus je prý jeho synem. Aigeus se musil vrátit do Athén dříve, než jeho žena porodila. Před odchodech uschoval své zbraně pod ohromným balvanem a nařídil jí, aby místo ukázala budoucímu synovi. Až se jeho syn bude moci zmocnit zbraní, má za ním přijít do Athén. Aithřin syn Théseus byl po Hérakleovi nejstatečnější řecký rek. V šestnácti letech lehce vyzvedl zbraně svého otce a odešel do Athén. Již na této cestě se proslavil hrdinskými skutky. Zahubil zlosyna Periféta, zvaného též Korunetés, dále pak Sinia, Skeiróna a Kerkyóna. V  krommyonském kraji zabil nestvůrnou svini zplozenou Týfónem a Echidinoul. Ani Damastés, známý jako mučitel lidí pod jménem Prokrútés, neobstál v boji s  hrdinou. Théseus ho usmrtil. Potom osvobodil Athény od nestvůrného krétského býka a zprostil je potupné daně, kterou město muselo platit krétskému králi Mínóovi. S pomocí královy dcery Ariadny zabil nestvůrného Mínótaura. Na zpáteční cestě do vlasti však Ariadnu, která s ním prchala, zrádně opustil na ostrově Naxu. Théseus zavinil smrt svého otce, poněvadž nezaměnil černé plachty za bílé, jak se domluvil, a Aigeus se domníval, že jeho syn zahynul. Vzal si proto život. Jako nástupce svého otce Théseus založil Panathénaje a isthmické hry na počest boha Poseidóna. Zúčastnil se honu na kalydonského kance. S hrdinou Hérakleem bojoval proti Amazonkám. Jejich královna Antiopé mu porodila syny Hippolyta a Demofoónta. Jako jeden z Argonautů pomáhal Íásonovi přivézt zlaté rouno. Se svým přítelem, Iapithským králem Peirithoem, bojoval proti Kentaurům. Peirithoa neopustil ani v jeho osudném dobrodružství, kdy se chtěl zmocnit bohyně Persefony. Héraklés osvobodil Thésea, když sestoupil do podsvětí, aby odnesl obludného psa Kerbera. Théseova manželka Faidra vyznala lásku svému nevlastnímu synovi Hippolytovi. Když ji odmítl, spáchala sebevraždu a před smrtí falešně obvinila Hippolyta, že ji chtěl znásilnit. Théseus svého syna proklel. Teprve tehdy, když Poseidón zahubil na Théseovy prosby Hippolyta, zjistil Théseus, že poslední slova Faidřina byla nepravdivá. Lid k  němu ztratil důvěru. Théseus žil pak ve vyhnanství na ostrově Skyru, kde zanedlouho zemřel. Teprve v 5. století př. K. Kimón přenesl jeho ostatky do Athén. Na Théseovu počest byl vybudován nádherný chrám z mramoru. Athéňané uctívali Thésea jako národního héroa.Theseus
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5639krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/655-theseus)
Nahrávám...