Katalogy > Názvosloví > Orestés

Orestés

Orestés, syn krále Agamemnona a Klytaiméstry; byl jediným synem královým a jeho nejmladším dítětem. Po zavraždění krále Agamemnona Klytaiméstrou a jejím milencem Aigisthem starší sestra Orestova Élektra tajně dopravila svého bratra, kterému hrozilo nebezpečí ze strany vrahů, k fóckému králi Strofiovi, na jehož dvoře vyrostl společně s jeho synem Pyladem. Orestés čekal na znamení bohů, aby se navrátil domů a pomstil hanebnou vraždu na svém otci a osvobodil Élektru od ponižování a potupného života. Když konečně došla věštba Apollónova, kterou Orestés uposlechl jen velmi nerad, poněvadž usmrcení vlastní matky v něm vyvolávalo hrůzu, přinesl nejprve jeho nejvěrnější přítel Pyladés Klytaiméstře nepravdinou zprávu, že Orestés při závodech zahynul; vražednice i Aigisthos jásali. Vzápětí však se Orestés dal poznat Élektře, která hořce oplakávala jeho smrt; v paláci z radosti nad zprávou, která královnu zbavovala strachu před pomstou vlastního syna, nikdo netřežil brány, a Orestés lehce prošel a zabil jak svou matku, tak i jejího svůdce, jako mu poručili bohové. V líčení dalších osudů hrdinových se báje různí. Podle jedné báje Orestés zešílel; byl pronásledován Erínyemi, které za ním vnikly i do delfské svatyně, kam se nešťastník uchýlil s prosbou o pomoc. Apollón mu proto poradil, aby se odebral do athénského chrámu bohyně Pallas Athény a prosil ji o pomoc. Athéna se ujala Oresta a její hlas při soudu, který svolala na areiopág, rozhodl o osvobození matkovraha. Pallas Athéna uchlácholila též hrozné Lítice, Erínye, z nichž se po usmíření stávají dobrotivé bohyně Eumeridky. Podle jiné báje však Apollón rozkázal Orestovi, aby přinesl obraz bohyně Artemidy Taurské z taurské říše krále Thoanta. Orestés, doprovázen nejvěrnějším Pyladem, se odebral na nebezpečnou výpravu. Po dlouhých strastech byli oba přátelé zajati na pobřeží taurském a měli být podle starého obyčeje obětování bohyni Artemidě. V chrámu však kněžka bohyně poznala, že Orestés je její mladší bratr, který byl ještě dítě, když ona (Ífigeneia) byla na příkaz věštby obětována bohyni, která ji však zachránila; obelstila proto krále Thoanta. Prohlásila, že cizinci by znesvětili oltář bohyně, jsou přece matkovrahy, a musí se očistit koupelí v moři. Král dal své svolení, a Ífigeneia vzala obraz bohyně (xoanon) a prchla se svým bratrem a jeho přítelem. Orestés zabil syna Aigisthova, který vládl v Mykénách, a ujal se sám vlády. Ke své říši připojil ještě Argos a Spartu. Vybojoval si ruku dcery Meneláovi Hermiony, o kterou se ucházel i  Achilleův syn Neoptolemos. Zemřel jako devadesátiletý kmet po šťastné vládě.Orestés
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5541krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/564-orestes)
Nahrávám...