Galaxie > Klasifikace galaxií

Klasifikace galaxií

Hubbleovo schéma

Abychom se vyznali ve všech těch písmenkách, které se uvádějí u typu naší Galaxie, uvedu zde jednoduchý obrázek, který vše ujasní.
Klasifikační diagram typů galaxií sestavil Edwin Hubble a nazývá se Hubbleovo schéma nebo ladičkový diagram. Má tvar ladičky a v angličtině se odpovídajícím způsobem nazývá („tuning fork“). „Rukojeť“ ladičky odpovídá eliptickým galaxiím (E), očíslovaným podle stupně zploštění. Obě ramena ladičky odpovídají spirálním galaxiím (S) a spirálním galaxiím s příčkou (SB), označených písmeny a, b nebo c podle velikosti spirálního disku vzhledem k centrální výduti.

Klasifikace

Na výše uvedeném obrázku jsou zobrazeny typy galaxií a u každého typu je nakreslen „umělý“ obrázek galaxie. Na následujícím obrázku je tomu jinak, pro každý typ galaxie je použit skutečný snímek příslušné galaxie. Pro spirální galaxie bylo použito těchto galaxií: Sc - NGC 2997, Sb - NGC 3642 a Sa - NGC 718. U spirálních galaxií s příčkou: SBc - NGC 7424, SBb - 4548 a SBa - 4314. Pro typ galaxie (čočkovité) S0 byla použita NGC 1332. A nakonec pro eliptické galaxie: E7 - NGC 4623, E3 - NGC 4365 a E0 - NGC4486.

Klasifikace

Rozšíření Hubbleovy klasifikace

Postupně byla Hubbleova klasifikace upřesňována. Gerard de Vaucouleurs představil rozlišení závisející na tom, zda spirální struktura pochází z jádra ve tvaru „S“ (s), z vnitřního prstence (r) nebo nějaké kombinace (rs) nebo (sr). Také připustil přechodnou klasifikaci SAB mezi příčkovou a nepříčkovou galaxií. Tyto nové charakteristiky umožňují jemnější rozlišování struktur galaxií a otevírají cestu pro detailnější studium fyzikálních vlastností spirálních galaxií. Sidney van den Bergh poznamenal, že nejjasnější spirální galaxie mají dlouhá, dobře vyvinutá, spirální ramena a představují cestu ke klasifikaci svítivosti pomocí uspořádání a odlišnosti ramen; galaxie Sc I jsou označené jako nejjasnější Sc galaxie a Sc V nejslabší. Klasifikace je založena pouze na vzhledu galaxie s jejich absolutní magnitudou v korelaci s velikostí.

Shrnutí Hubbleovy klasifikace

  E0-E7 S0 Sa Sb Sc Irr
Jádro výduť „Celá výduť“
Ne disk
Výduť & Disk Rozsáhlé Šipka Malé Žádné
Spirální ramena Nejsou Nejsou Těsné/hladké Šipka Otevřené/chomáčovité či nepravidelné Nahodilé tvary
Plyn Téměř žádný Téměř žádný ~1 % 2-5 % 5-10 % 10-50 %
Mladé hvězdy
HII oblasti
Nejsou Nejsou Stopy Šipka Spousta nebo četné Dominantní
zastoupení
Hvězdy Všechny staré
(~ 1010 let)
Staré Některé mladé Šipka Šipka Většinou (?) mladé
(ale některé velmi staré)
Spektrální
typ
G-K G-K G-K F-K A-F A-F
Barva Červená Červená Šipka Šipka Šipka Modrá
Hmotnost
(MSymbol)
108-1013 (Více)  1012-109    (méně) 108-1011
Svítivost
(LSymbol)
106-1011 (Více)  1011-108    (méně) 108-1011
Stránka byla naposledy editována 27. ledna 2013 v 15:09.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 18612krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/galaxie/1968-klasifikace-galaxii)
Nahrávám...