Galaxie > Nadkupy galaxií

Nadkupy galaxií

Pravděpodobně největšími jednotnými strukturami ve vesmíru jsou nadkupy galaxií. Jsou to seskupení tisíců až stovek tisíců jednotlivých galaxií v rámci kup a skupin. Jejich rozložení ve vesmíru je už značně volné a jednotlivé nadkupy se mohou vzájemně prolínat. Mezi další používané termíny patří supergalaxie. Někdy jsou supergalaxie ztotožňovány s nadkupami. Také se můžeme setkat s pojmem metagalaxie, což je označení pro námi pozorovatelný vesmír. Tento název je však také používán jako synonymum k  supergalaxii či nadkupě.

Při sledování vyšších struktur (nadkupy, supergalaxie) pozorujeme, že čím vyšší struktura, tím je menší podřízenost jednotlivých členů struktury jejímu celku. To je způsobeno rychlostí šíření gravitační přitažlivosti, která je rovna rychlosti světla. Například již o nadkupách galaxií můžeme říci, že jsou jen volnými sdruženími galaxií a ne pevně vázanými systémy. Gravitační interakce totiž probíhá tak pomalu, že jednotlivé části se vyvíjejí samostatně.

Pokud zvětšíme měřítko našeho pohledu, zjistíme, že galaxie vytvářejí vlákna o  rozměrech desítek až stovek milionů světelných let. Při rozměrech od stovek milionů světelných let již nepozorujeme žádnou strukturu a vesmír vidíme jako stejnorodý a izotropní.

Nadkupy
Nejbližší nadkupy galaxií

Sousední nadkupy galaxií

Galaxie a kupy galaxií nejsou ve vesmíru rozmístěny nějak pravidelně, místo toho se hromadí do obrovských kup a ploch a stěn galaxií roztroušených s obrovskými prázdnými místy, kde se nachází velmi málo galaxií. Výše uvedená mapa zobrazuje většinu nadkup galaxií včetně nadkupy galaxií v Panně – zcela minoritní nadkupa galaxií, jejímž menšinovým členem je právě naše galaxie. Celá mapa představuje přibližně sedm procent z celkového průměru viditelného vesmíru. Jednotlivé galaxie jsou příliš malé na to, aby se objevily na této mapě, a tak každý bod představuje skupinu galaxií.

Nadkupy
Sousední nadkupy galaxií
  • Počet nadkup galaxií (v rámci 1 miliardy světelných let) = 80
  • Počet skupin galaxií (v rámci 1 miliardy světelných let) = 160 000
  • Počet rozsáhlých galaxií (v rámci 1 miliardy světelných let) = 3 miliony
  • Počet trpasličích galaxií (v rámci 1 miliardy světelných let) = 30 milionů
  • Počet hvězd (v rámci 1 miliardy světelných let) = 500 milionů miliard

Známé nadkupy galaxií

Toto je mapa všech hlavních známých nadkup galaxií v dosahu 2 miliard světelných let zakreslených do supergalaktické roviny. Každý bod na mapě je bohatá kupa galaxií obsahující stovky galaxií, tak jak je uvedeno v Abellovo katalogu bohatých kup galaxií. Tato mapa nezobrazuje každou bohatou kupu, ale pouze ty, co jsou společně seskupeny do útvarů rozsáhlých nadkup. Každá z těchto nadkup musí obsahovat stovky nebo možná tisíce menších skupin galaxií. Tato mapa není samozřejmě kompletní, rovina naší galaxie prochází přibližně svislým směrem středem mapy a většina astronomů dává při studiu přednost galaxiím, které jsou od této roviny vzdálené, protože zde se nachází mnohem méně plynu a prachu, který zakrývá náš pohled do vesmíru. Toto vysvětluje, proč je většina známých nadkup galaxií v pravé a levé části mapy.

Vesmír
Vesmír v dosahu 2 miliard světelných let

Označení na této mapě se vztahují k souhvězdím, ve kterém se nachází většina nadkupy, to může být poněkud odlišné od obvyklého označení nadkup. Například nadkupa galaxií Perseus-Ryba (Perseus-Pisces) je označena jako „Per-And“. Největší nadkupou na mapě je velmi rozsáhlá nadkupa galaxií v Hodinách (Horologium) – označená Hor-Eri. Existuje velké množství bohatých kup, které nemají dosud publikovaný rudý posuv. Například, pravděpodobně velká nadkupa v souhvězdí Rydla (Caelum) ve vzdálenosti 1,4 miliardy světelných let spojená s Abellovými kupami 3256, 3265, 3268, 3273, 3275, 3285, 3289, 3295 a 3307, ale pouze jedna z těchto kup má v kompilaci rudých posuvů kup „Struble and Rood's compilation of cluster redshifts“ uvedený rudý posuv (A3295, z=0,1062) a proto není tato nadkupa na mapě zobrazena.

Seznam hlavních nadkup galaxií v blízkém vesmíru

V následujícím článku naleznete seznam známých nadkup ve vesmíru, které obsahují nejméně tři Abellovy kupy galaxií.

Seznam
Seznam hlavních nadkup galaxií v blízkém vesmíru
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 92299krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/galaxie/1979-nadkupy-galaxii)
Nahrávám...