Katalogy > Messierův katalog > NGC 221, M32

NGC 221, M32PředchozíNásledující


Jít na M Objekt: M32

Souhvězdí: Andromeda
Typ objektu: Eliptická galaxie
NGC: 221


Hvězdná velikost: 8,1 mag
Rektascenze: 00h 42m 42s
Deklinace: +40° 52'
Vzdálenost: 890 kpc (2 900 kly)
Průměr: 8 x 6 úhlových minut

Galaxie M32 je malý jasný společník galaxie Andromeda – M31 a zároveň je členem Místní skupiny galaxií. Při pozorování M31 je velice snadné ji nalézt. Je situována 22 úhlových minut jižně od centrální oblasti M31, na okraji spirálních ramen. Elipticita M32 je typu E2, průměr je 2.453 pc. Na M32 je zajímavé to, že i při tak malých rozměrech (oproti M31) jsou parametry jejího jádra srovnatelné s jádrem M31! Okolí středu M32 je značně „naplněno“ jejími členy, zatímco na hranách je koncentrace členů – hvězd velice malá.

M32 společně s dalším jasným společníkem galaxie Andromeda, M110, jsou nejbližší eliptické galaxie. Jsou proto nejlépe a nejčastěji prozkoumávány. První, kdo rozpoznal, že se jedná o objekty tvořené velkým množstvím hvězd, byl Walter Baade. Stalo se tak v roce 1944, kdy zároveň rozpoznal vlastní jádro M31. Baade rovněž zjistil, že hvězdy v M32 a M110 jsou staré populace. Mezi těmito „trpasličími“ galaxiemi jsou však značné rozdíly. Zatímco M32 je typickou eliptickou galaxií s vysokým vnějším jasem, tak M110 je mnohem méně uspořádaná, dosahuje menšího jasu a dnes je navíc velmi často klasifikována jako kruhová galaxie. M32 neobsahuje žádnou kulovou hvězdokupu, M110 jich obsahuje 8.

M32 M32 M32 M32

Tak jako většina typických eliptických galaxií, i M32 je tvořena převážně staršími hvězdami. Jak je obvyklé u takto staré populace hvězd, hmotné hvězdy přežili až do současnosti. Z více hmotných hvězd, které podle všeho již dávno skončili svou aktivitu, se stali bílý trpaslíci a neutronové hvězdy. M32 je spektrálního typu G3.

Mezi hvězdami M32 byla objevena planetární mlhovina. Mračno mezihvězdné hmoty, plynové mračno nebo otevřené hvězdokupy však v M32 nalezeny nebyly. Je zřejmé, že v M32 už nedochází ke vzniku nových hvězd. Jsou zde pouze hvězdy staré a hvězdy středního „věku“. V závislosti na průzkumy barevných spekter M32 je prokázáno, že hvězdná populace v této galaxii je podobná populacím mnohem větších eliptických galaxií, spíše než populacím v galaxiích podobné velikosti jako je M32.

V M32 se občas objevují i novy. Jedna z posledních, která byla objevena se ukázala 31. srpna 1998 28,5 úhlových vteřin západně a 44,7 úhlových vteřin jižně od jádra galaxie a dosáhla hvězdné velikost 16,5 mag. Objevil ji tým astronomů z Kalifornské University v Berckley, který vedl E.Halderson. Supernova v M32 zatím spatřena nebyla.

Jak již bylo zmíněno, hvězdná populace, velikost jádra a hustota M32 vypadají, jakoby šlo o galaxii mnohem větších rozměrů. Proto je možné, že M32 kdysi větší galaxií skutečně byla přičemž vnější hvězdy a také veškeré kulové hvězdokupy, které ji dříve tvořily, ztratila při jednom či více střetnutí s galaxií M31. Ty byly pohlceny nebo připojeny k M31 a dnes jsou její součástí. Tomu, že v nedávné době k takovémuto střetu mohlo dojít, nasvědčují viditelné poruchy ve spirální struktuře M32.

29. října 1749 objevil Le Gentil první eliptickou galaxii – M32. Charles Messier si o ní vedl poznámky již v roce 1757, do svého katalogu však zaznamenal až 3. srpna 1764.

Halon C. Arp tuto galaxii zahrnul do svého katalogu mimořádných galaxií pod číslem 138. Následující tabulka je výčtem Messierových objektů v Arpově katalogu:

Arp 16 = M66        Spiral w detached segments
Arp 26 = M101        Spiral w one heavy arm
Arp 37 = M77        Spiral w LSB Companion on arm
Arp 76 = M90/IC 3583    Spiral w small HSB companion
Arp 85 = M51/NGC 5195    Spiral w large HSB companion
Arp 116 = M60/NGC 4647    Elliptical close to and perturbing a spiral
Arp 134 = M49        Elliptical w nearby fragments
Arp 152 = M87        Galaxy w Jet
Arp 168 = M32        Galaxy w Diffuse Countertail
Arp 317 = M65/M66/NGC 3628  Galaxy Group
Arp 337 = M82        Misc pec
Animace
Animace srovnávající pohyb hvězd v M32 v případě přítomnosti černé díry a pohyb hvězd bez ní.
MPEG (4,7 MB)
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 8024krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/m32)
Nahrávám...