Malá tělesa > Trpasličí planety > Haumea Trpasličí planeta, plutoid

Haumea
Trpasličí planeta, plutoid

Ilustrace
Haumea, jak ji ukáže program Celestia
(http://www.shatters.net/~claurel/celestia/features/images/haumea.png)

Trpasličí planeta Haumea obíhá kolem Slunce za drahou Neptunu.

Byla objevena vlastně dvakrát, a to týmem Mikea Browna (Caltech) na observatoři Mt. Palomar (USA) a týmem Josého Ortize na observatoři Sierra Nevada (Španělsko).

Zvláštností Haumey je její tvar. Je extrémně zploštělý (mezi transneptunickými tělesy je tento tvar jedinečný). Tvar sice nebyl pozorován přímo, ale byl určen výpočty ze světelné křivky (grafické vyjádření závislosti změn jasnosti tělesa). Měří se množství světla, které vydává těleso za určitou dobu. Když změříme dobu mezi vrcholy světelné křivky, můžeme odhadnout rotační periodu tělesa. Mělo by se jednat o elipsoid, jehož velká osa je dvakrát větší než jeho osa malá. I tak je splněna, že gravitace tělesa je dost velká na to, aby těleso zaujalo tvar odpovídající hydrostatické rovnováze (čímž splňuje jeden z požadavků na zařazení mezi trpasličí planety).

Všechny planety a většina planetek se již od svého vzniku (protoplanetární disk sluneční soustavy) pohybují po trajektoriích ve společné rovině. Z tohoto důvodu se v prvopočátcích hledání nových planet astronomové soustředili pouze na místa na obloze, kde se tato rovina promítá, tedy na ekliptiku. O něco později se však astronomové zaměřili i na tělesa, která se pohybují po trajektoriích s větším sklonem či vzdálená tělesa s pomalejším pohybem. A právě díky tomu byla objevena Haumea.

V roce 2008 Mezinárodní astronomická unie (IAU) přidělila tělesu status „trpasličí planeta“ a pojmenovala ho Haumea.

Objev

V prosinci roku 2004 tým M. Browna objevil na fotografiích (z 6. května 2004) neznámé těleso. 20. července 2005 publikovali na internetu zprávu pro konferenci, která se konala v září a kde chtěli svůj objev ohlásit.

Ve stejnou dobu Haumeu nalezl tým José Ortize na fotografiích ze 7. 10. března 2003. Ortiz tedy 27. července 2005 zasílá e-mailem zprávu pro Minor Planet Center o svém objevu. Datum objevu zvolil 7. březen 2003.

Zanedlouho se Mike Brown dozvěděl, že si někdo přes internet (ze španělské observatoře) prohlížel soubory s údaji o namíření jejich teleskopů. Zde se nacházela spousta informací, jež mohly pomoci nalézt těleso na snímcích z roku 2003. Vizuální návštěva byla podniknuta den před oznámení objevu Ortizem a poté dva dny po oznámení. Ortiz přiznal, že si je prohlížel, ale prý si pouze kontroloval údaje, zda našli nový objekt. Nekalé úmysly Ortiz popřel.

Objevitel planetky je podle IAU ten, kdo jako první předá informaci o objevu instituci Minor Planet Center a zároveň poskytne tolik informací o pozici, že je možné stanovit oběžnou dráhu. Při pojmenovávání má přednost návrh objevitele.

V oznámení ze 17. září 2008, kde je Haumea uvedena jako nový člen rodiny trpasličích planet, není objevitel uveden. Observatoř Sierra Nevada je zmíněna jako místo objevu, avšak návrh španělského týmu na jméno Ataecina (iberská bohyně) nebyl akceptován. Bylo vybráno jméno navržené týmem z Kalifornie.

Původ jména

Tým M. Browna těleso provizorně nazval „Santa“. Datum objevu byl totiž 28. prosince 2004.

29. července 2005 dostalo těleso předběžné oficiální označení 2003 EL61, to se ale vztahovalo k datu objevu týmu ze Španělska.

7. září 2005 bylo tělesu přiděleno katalogové číslo a zařadilo se do katalogu Minor Planet Center pod názvem (136 108) 2003 EL61.

Podle pravidel Komise pro nomenklaturu malých těles se tělesa Kuiperova pásu pojmenovávají dle mytologických postav, jež souvisejí se stvořením. Proto David Rabinowitz (z týmu M. Browna) vybral pro těleso i jeho měsíce jména z havajské mytologie jako připomínku místa objevu měsíců.

Haumea je patronka Hawaiských ostrovů. Bývá ztotožňována s Papa (bohyní země), která reprezentuje kámen. Tím se ke jménu hodí. Haumea by se totiž měla skládat hlavně z kamene, který je pokryt jen tenkou ledovou slupkou.

Ilustrace
(http://www.filcro.com/hameuam%5B1%5D.gif)

Haumea je také bohyně plodnosti a zrození. Má mnoho dětí, které jí vyrostly z různých částí těla. Vypadá to stejně jako ledová tělesa, která se od Haumey oddělila při předpokládané kolizi s jiným tělesem. Právě takto měly vzniknout i měsíce Haumey, které byly pojmenovány podle jejích mýtických dcer, Hi’iaka a Namaka.

Charakteristika

Díky měsícům Haumey mohou astronomové pomocí 3. Keplerova zákona vypočítat hmotnost celého systému. Výsledek je 4,2 . 1021 kg, což je 28 % hmotnosti systému Pluta a 6 % hmotnosti Měsíce. Většinu této hmotnosti zaujímá Haumea.

Afélium 51,544 AU
Perihélium 34,721 AU
Rozměry 2 000 x 1 600 x 1 000 km
Excentricita 0,195 01
Oběžná doba 103 468 dní (283,28 let)
Doba rotace 3,9 hodin
Hmotnost (4,006 ± 0,04) . 1021 kg
Teplota < 50 K
Pozorovaná hvězdná velikost 17,3
Absolutní hvězdná velikost 0,17

Měsíce

Tým M. Browna na Keck observatory objevil v prosinci roku 2004 měsíce Haumey, a to (136 108) Haumea I Hi’iaka a (136 108) Haumea II Namaka.

Ilustrace
Haumea a její měsíce Namaka (vlevo nahoře) a Hi’iaka (vpravo dole).
(Jedná se o uměleckou představu, vzdálenosti měsíců neodpovídají skutečnosti)
http://www.daviddarling.info/images/2003_EL61.jpg
Ilustrace
Snímek Haumey a jejích měsíců pořízený dalekohledem Keck
http://files.abovetopsecret.com/images/member/09e9550b2b2c.jpg

Brown a jeho tým s pomocí spektroskopie došli k závěru, že měsíce nevznikly gravitačním zachycením, ale že jsou to úlomky mateřského tělesa, Haumey.

Ilustrace
(upraveno podle: http://www2.ifa.hawaii.edu/newsletters/images/30haumea2.jpg)

Hi’iaka

Hi’iaka byla objevena 26. ledna 2005 a provizorně byla pojmenována „Rudolph“ (podle jednoho ze sobů Santa Clause).

Je větší, jasnější a od Haumey vzdálenější než Namaka.

Obíhá po téměř kruhové trajektorii.

Název absolutní
Průměr 310 km
Vzdálenost od Haumey 49 880 ± 198 km
Oběžná doba 49,12 ± 0,03 dní
Excentricita 0,051 3 ± 0,007 8
Hmotnost (1,79 ± 0,11) . 1019 kg
Teplota 32 ± 3 K

Hi’iaka se zrodila z Haumeiných úst. Jako první tančila tanec hula a je patronkou Hawaiských ostrovů i tanečníků hula.

Namaka

Menší a bližší měsíc Haumey byl objeven 30. června 2005 a dostal předběžné jméno „Blitzen“ (podle dalšího soba Santa Clause).

Název absolutní
Průměr zatím neznámý
Vzdálenost od Haumey 39 000 km
Oběžná doba 18 dní
Sklon vůči dráze Hi’iaka 13°
Excentricita (proměnná) 0,249 (v roce 2009)
Hmotnost (1,79 ± 1,48) . 1018 kg
Teplota 32 ± 3 K

Namaka je vodní bytost. Zrodila se z Haumeina těla. Když Pele (sestra Namaky) poslala žhavou lávu do moře, Namaka ji ochladila, a tak vznikla nová pevnina.

Rodina Haumea

Haumea, největší objekt rodiny těles, se pravděpodobně vytvořila po srážce prvotního tělesa (asi stejně velkého jako Pluto) s jiným tělesem.

Kromě Haumey a jejích měsíců do této skupiny patří i planetky:

Ilustrace
Rodina Haumey (zelená barva), objekty Kuiperova pásu (modrá barva), plutoidy a ostatní rezonanční objekty (červená barva) a objekty rozptýleného disku (šedá barva).
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:TheKuiperBelt_60AU_ELgroup.svg)

Tato tělesa mají podobné spektrum v blízké infračervené oblasti. Podobné spektrum znamená podobné složení a to zase naznačuje stejný původ těles.

Rodina Haumey je nyní hodně rozptýlená a to znamená, že od srážky uplynuly už miliardy let. Srážka, která může za vznik této rodiny, se tedy odehrála na začátku historie sluneční soustavy. V této době i malá srážka způsobila změny trajektorií, proto vznik rodiny Haumey nemusel být způsoben příliš velkým impaktem.

Obrazová část

Ilustrace
(upraveno podle: http://hepwww.physics.yale.edu/quest/sedna/2003_el61a.gif)
Ilustrace
Srovnání velikostí
(Nahoře zleva: Mars, Merkur)
(Zleva dole: Měsíc, Pluto, Haumea)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/1e6m_comparison_Mars_Mercury_Moon_Pluto_Haumea_-_no_transparency.png
Stránka byla naposledy editována 4. února 2010 v 22:25.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 19708krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/trpaslici/1875-haumea-trpaslici-planeta-plutoid)
Nahrávám...