Katalogy > Názvosloví > Europa (měsíc Jupiteru)

Europa (měsíc Jupiteru)

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Európé, dcera tyrského krále Agénora a Telefassy, sourozenci Európini byli: zakladatel Théb Kadmos, Foiníx a Kilix. Zalíbila se nejvyššímu bohu Diovi, jenž ji unesl v podobě býka. Přeplaval s ní na Krétu, kde se opět proměnil v boha. Európé porodila Diovi Mínóa, Rhadamanta a Sarpédona. Agénor poručil svým synům, aby hledali unesenou Európu a nevraceli se bez ní. Kadmos šel podle věštby za první krávou, kterou potkal, až do Boiótie, a kde se zastavila, tam založil město Théby. Foiníx se usídlil ve Foiníkii a Kilix v Kilikii. Európé se později stala ženou krétského krále Asteria; po smrti se jí dostalo božských poct; byl po ní pojmenován i světadíl.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2762krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/180-europa-mesic-jupiteru)
Nahrávám...