Kadmos

Kadmos, syn foinického krále Agénora a královny Télefassy. Kadmonými sourozenci byli Foiníx, Kilikos a Európa. Európu unesl vládce bohů Zeus. Agénór nařídil svým synům, aby hledali a přivedli zpět zmizelou sestru. Bez ní se nesměli vrátit. Kadma doprovázela jeho matka Télefassa. Na ostrově Rhodu, kde nejprve přistáli, založil Kadmos chrám bohu Poseidónovi. V Thrákii však Télefassa náhle zemřela. Kadmos odešel do Delf, kde mu věštkyně Pýthie poradila, aby se vzdal hledání své sestry. Měl jít za první krávou, kterou spatří, a tam, kde kráva ulehne k  odpočinku, měl založit město. Kadmos odešel cestou vedoucí do Fókidy; kráva se zastavila v Boiótii. Rozhodl se, že krávu obětuje bohyni Pallas Athéně. Poslal své průvodce, aby přinesli vodu z  pramene zasvěceného Areovi, aby mohl vykonat oběť. Kadmovy druhy však zahubil obrovský had, potomek Areův, který střežil pramen v posvátném háji. Kadmos roztříštil netvorovi hlavu balvanem. Pallas Athéna přijala vlídně oběť a nařídila Kadmovi, aby dračí zuby zasel na poli. Z nich vzešli „zasetí muži”, první Sparťané, kteří se navzájem (až na pět) povraždili. V Thébách, které Kadmos založil, se stali zbylí obrnění muži zakladateli šlechtických rodů. Kadmos však musel podle rozhodnutí bohů osm let sloužit Areovi, aby odčinil zavraždění draka. Pak dal Arés Kadmovi za manželku svou dceru Harmonii, jejíž matkou byla bohyně Afrodíta. Olympští bozi se zúčastnili svatby a dali Harmonii krásné dary. Z manželství se narodily dcery Autonoé, Semelé, Ínó a Agaué a syn Polydóros. Kadmovo potomstvo nebylo šťastné. Kadmos po zavraždění svého vnuka krále Penthea, v  jehož prospěch se vzdal vlády, odešel se svou ženou do Illyrie, kde se stal králem. Podle pověsti zemřeli manželé současně a byli podle vyprávění Ovidiova proměněni v hady. Žili pak na Ostrově blažených. Jiná báje vypráví, že Arés proměnil Kadma a Harmoniii ve lvy Spartovi.



Kadmos
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5249krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/465-kadmos)
Nahrávám...