Katalogy > Názvosloví > Pandora (měsíc Saturnu)

Pandora (měsíc Saturnu)

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Pandóra, první žena "všemi dary obdařená", kterou na rozkaz vládce bohů Dia uhnětl z vody a hlíny bůh Héfaistos. Zeus nařídil, aby všichni bohové a bohyni dali Pandóře něco ze svých darů. Pallas Athéna ji naučila ženským pracím, Afrodíté jí vdechla milostné touhy; bůh Hermés obdařil Pandóru lží, svůdností a jinými nepěknými sklony; jiní bohové jí propůjčili krásu, líbeznost a svůdnost. Hermés přivedl z příkazu Diova Pandóru Títánu Prométheovi a nabízel mu ji za ženu. Prométheus však nedůvěřoval darům Dia, kterého ve prospěch lidstva několikráte ošidil a pykal pak za to hrozným trestem v podsvětí, a Pandóru nepřijal. Varoval dokonce svého bratra Títána Epiméthea, před Pandórou, byť i byla darem Diovým. Hermés však měl u  Epiméthea štěstí. Pandóra otevřela ze zvědavosti skřínku, do které Zeus vložil všechny nemoci, bědy a strasti; jak to učinila, rozlétla se všechna zla světem a skončil zlatý věk lidstva. Pandóra uzavřela schránku opět podle rozkazu mocného Dia teprve tehdy, když v ní zbyla jen naděje, která už nemohla vyletěl jako všechna soužení a trápení. Tak Zeuspotrestal lidstvo.

Pandóra
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2651krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/232-pandora-mesic-saturnu)
Nahrávám...