Katalogy > Názvosloví > Flora (planetka)

Flora (planetka)

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Flora, byla původně staroitalské božstvo květů. Řekové uctívali Chlóridu, s níž byla Flora ztotožňována; někdy byla Flora zaměňována i s bohyní Afrodítou, rovněž ochraňovatelkou květů. Podle jedné pověsti Flora darovala Iunoně zázračný květ, po němž se Iuno po devíti měsících stala matkou boha Marta. Král Numa Pompilius zřídil kněžský úřad k uctívání Flory; knězem byl flamen Floralis. Řídil slavnosti konané koncem dubna a začátkem května v chrámě Flořině, postaveném blízko Cirku Maximu podle ustanovení knih Sibylliných.

Flora
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2684krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/288-flora-planetka)
Nahrávám...