Katalogy > Názvosloví > Iuno (planetka)

Iuno (planetka)

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Iuno, dcera boha Saturna a bohyně Opy, římská bohyně ztotožněná s  Hérou. Byla královnou bohů a vynikala krásou tak, že mohla směle soupeřit jak s Venuší, tak i s Minervou. Krutě potrestala Tróju, když Paris nedocenil její sličnost. Svou nenávistí později stíhala i Aenea a Trójany, kteří se s ním zachránili. Když se smířila s potomky Trójanů, Římany, ochraňovala římskou říši jako Iuno Capitolina a nazývala se buď Iuno Regina anebo Iuno Sospita. Iuno zasahovala do všech oblastí lidského života. Např. jako Iuno Virginensis a Iuno Matrona ochraňovala ženy, uzavírání sňatků ovlivňovala jako Iuno Pronuba, Iuga, Iugalis a Domiduca. Pomáhala ženám i při porodu jako Lucina (přivádějící na světlo). Pokládali ji stejně jako Řekové za ochránkyni manželství, i když v jejím vlastním manželství s Iovem, který byl současně i jejím bratrem, docházelo velmi často k ostrým rozporům. Iuno byla vždy počestnou manželkou. S  Iovem měla stejně jako Héra čtyři děti. Byli to: bůh války Mars, bůh ohně Vulcanus a dcery Vesta a Eileithyia. Římanky uctívaly tuto bohyni na slavnosti Matronalií. Iuno měla mnoho chrámů. Byla uctívána také v Lanuviu jako bohyně ozbrojená kopím a štítem, oděná v kozí kůži. Římané jí zasvětili páva, husu, kukačku a granátové jablko. Zčeštěně Juno.

Iuno
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2996krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/293-iuno-planetka)
Nahrávám...