Aeneas

Aeneas, syn Anchísa a bohyně Venuše, po Hektorovi nejstatečnější z Trójanů ve válce s Řeky. Po dobytí Tróje odplul s částí Trójanů na západ a založil v Itálii Lavinium. Jeho potomci založili Řím. Zmínka v Homérovi. Hlavní postava Vergiliovy Aeneidy. Vergilius podobně jako už dříve Naevius prodloužil tímto způsobem dějiny svého národa o několik století a dodal vážnosti zakladatelům Říma Romulovi a Removi; jejich otec byl bůh Mars, jejich praotec Aeneas byl synem bohyně a po otci potomkem Iovovým. Podle jiné verze odešel po pádu Tróje buď do Palleny, nebo na Ídu.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4075krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/305-aeneas)
Nahrávám...