Katalogy > Názvosloví > Eurydiké

Eurydiké

Eurydiké, žena pěvce Orfea, syna Músy Kalliopy a boha řeky Oiágra; Eurydiku uštkl had, když prchala před bohem pastýřů Aristaiem, a zemřela. Orfeus se vydal do podsvětí; svým zázračným zpěvem okouzlil i  vládkyni říše mrvých Persefonu, že propustila Eurydiku ze své říše. Přísnou podmínkou však bylo, že se Orfeus celou cestu nesmí ohlédnout a smí pohledět na Eurydiku, až se za nimi zavřou brány podsvětí. Orfeus se však už blízko východu z podsvětí ohlédl; tím porušil smlouvu a zaslechl jen poslední slova Eurydičina, kterou neúprosný vládce podsvětí Hádés strhl zpět do světa Stínů. Orfeus marně bloudil sedm měsíců bo březích Strýmonu, nakonec odešel do země Hyperboreů; v hornaté krajině ho krutě zabily bakchnatky. Músy pochovaly jeho údy blíže Olympu, avšak jeho hlava a lyra dopluly až na ostrov Lesbos. Proto se na Lesbu zrodili tak význační pěvci.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3742krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/389-eurydike)
Nahrávám...