Músy

Músy, zčeštěně Múzy, jsou dcery boha Dia a Mnémosyny, Paměti. Byly věrnými průvodkyněmi boha Apollóna, svého pána, který je proto nazýván Múságetés. Mnémosyné porodila Músy v Píerii, bývají proto pojmenovány též Píeridkami; měly své sídlo na hoře Pindu, ale i v údolí Tempé a na hoře Helikónu. Měly v oblibě pramen v Kastalii, blízko Delf, a pramen Hippokréné, který vytryskl ze země pod kopytem Pégassa, okřídleného oře Bellerofontova. Músy působily vždy blahodárně, přinášely ve zpěvu a v tancích světu harmonii, pomáhaly najít klid a domov novým osadníkům. Jejich ušlechtilost vyjadřuje jim zasvěcený vavřín, včela a cikáda, symbol věčného zpěvu. Músy vystupovaly většinou ve sboru. Měly však svou moc rozdělenu a chránily všechna umění. Kleió, bděla nad historií, Melpomené nad tragédií, Thaleia nad komedií, Euterpé pečovala o hudbu, Terpsichoré o tance, Erató o milostnou poezii, Kalliopé o epos, Úrania o vědy, především o  astronomii, a konečně Polyhymnia chránila hymnické básnictví. Jejich poslání bylo ještě zdůrazněno v  jejich synech. Syn Úranie se jmenoval Linos, slavný pěvec, kterého zabil vlastní otec, bůh Apollón, neboť žárilil na jeho umění. Syn Terpsichory byl Hymenaios, po němž byly nazvány zpěvy svatební. Ani syn Kalliopin a boha Apollóna Ialemos, známý pěvec truchlivých zpěvů, se nedožil dlouhého věku. Homér považoval Músy především za bohyně zpěvu, jež sídlily na Olympu a jejich zpěv byl určen bohům. Při zobrazování jim byly dávány určité symboly, vztahující se k jejich poslání. Kalliopé mívala voskové tabulky a rydlo, Terpsichoré lyru, Úranie globus, Kleió svitek rukopisu, Thaleia divadelní škrabošku a pastýřskou hůl, stejně i Melpomené mívala tragickou masku a hlavu zdobenou břečťanem. Mimo devíti Mús, které uváděl Hésiodos, se uváděly i starší Músy, Meleé, Mnémé a Aoidé. Músy propůjčovaly svým vyvolencům posvěcení básnické i  umění věštecké.Músy
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4819krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/539-musy)
Nahrávám...