Giganti

Giganti, byli to obludní obři, synové bohyně Gáie, zrození z kapek krve boha nebe Úrana. Byli potomky starších bohů, než byli bohové olympští, vynikali nesmírnou silou, a proto neuznávali vládu olympského Dia. Uposlechli svou matku Zemi, když je podněcovala ke vzpouře proti olympským bohům. Protože tito obři byli vlivem kouzelné rostliny nezranitelní, Olympanů se nebáli a připravili jim krušné chvíle. Zeus povolal na pomoc Héraklea. Giganti se nevzdali, i když jejich osud byl zpečetěn. Jako první zahynul nejsilnější z nich Alkyoneus. Nakonec Zeus se svými pomocníky Giganty přemohl a Héraklés je pobil. Boj Gigantů s bohy (gigantomachie) byl zachycen na Diově oltáři v Pergamu, který byl ve starověku pokládán za jeden z divů světa.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4477krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/405-giganti)
Nahrávám...