Íáson

Íáson, syn Aisonův a Polymédin, synovec krále Pelia z Iólku. Peliás připravil Íásonova otce Aisona o trůn. Podle věštby vláda Peliova měla být zničena mužem, který k němu přijde a bude mít obutou jen jednu nohu. Peliás příliš věštby nedbal, ale nezapomněl na ni. Jednou pořádal slavnost na počest vládce moře Poseidóna. Pozval na ni všechny vynikající muže, i svého synovce Íásona. Íáson cestou na slavnost přenášel stařenku před řeku a přitom ztratil opánek. Přišel na slavnost jen s jednou obutou nohou, poněvadž neměl čas hledat ztracený střevíc. Peliás se ulekl tím víc, že šlo o Íásona. Proto se rozhodl že Íásona pošle na nebezpečnou výpravu, na níž mladík určitě zahyne. Rozkázal Íásonovi, aby mu přinesl zpět zlaté rouno. Íáson svolal všechny řecké hrdiny, odplul na lodi Argó do Kolchidy a zmocnil se pomocí Médeie zlatého rouna, s nímž se po mnohých dobrodružstvích a nebezpečenstvích navrátil do Iólku a ukázal je králi. Peliás zatím způsobil smrt Íásonových rodičů. Zato se mu Íáson s Médeiou krutě pomstili. Médeia přemluvila královy dcery, aby zabily vlastního otce, že ho pak omladí. Osud Peliův se podle věštby naplnil. Íáson sám pak zahynul v troskách lodi Argó, jejíž zpuchřelé trámy se na něj zřítily.Íáson
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4511krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/449-iason)
Nahrávám...