Médeia

Médeia, dcera kolšského krále Aiéta; její matkou byla prý Eidyia, čarodějka a kněžka bohyně Hekaty. Médeia byla rovněž mocnou kouzelnicí a sloužila Hekatě. Bohyně Héra a Pallas Athéna rozhodly, že Erós musí svým šípem způsobit, aby se Médeia zamilovala do jejich chráněnce, hrdiny Íásona, který se vypravil do Kolchidy jako vůdce výpravy Argonautů, aby získal zlaté rouno, které na něm požadoval v Iólku král Peliás. Médeia skutečně po prvním spatření Íásonovi všemi možnými prostředky pomáhala; dala mu kouzelnou mast, aby byl nezranitelný a nepřemožitelně silný, pomáhala mu při zapřažení býků a též mu poradila, jak má zničit ozbrojence vzešlé ze zasetých dračích zubů. Žádala jen, aby si ji Íáson vzal za manželku. Íáson jí přísahal při všech olympských bozích věčnou věrnost. Když pak Aiétés nedodržel smlouvu a nevydal zlaté rouno, ačkoliv Íáson splnil uložený nadlidský úkol, Médeia uspala hrozného draka svým kouzlem a pomohla Íásonovi, aby se zmocnil zlatého rouna. Podle jednoho podání Íásonův otec Aisón po návratu synově do Iólku již nežil, poněvadž pro Peliovo pronásledování si vzal život. Jiné báje vyprávějí, že Médeia Aisona omladila, a pak lehce přemluvila Peliovy dcery, aby zabily svého otce, když jim slíbila, že ho pak omladí. Slib však nedodržela, Peliás zůstal mrtev, ovšem tím splnila přání Íásonovo, který se chtěl králi krutě pomstít. U Médeie vždy vystupují rysy krutosti do popředí. Již na útěku z Kolchidy zabila svého bratra Apsyrta, rozsekala ho na kusy a údy rozhazovala za sebou, aby jejich pronásledovatelé se zdrželi sbíráním částí těla pro pohřeb. Íáson s ní pak mohl uniknout. Po zavraždění Pelia musil Íáson s Médeiou prchnout před královým synem Akastem a dlouho nemohli najít novou vlast. Íáson chtěl ve své ctižádosti získat královský trůn stůj co stůj. Rozhodl se proto, že se bude ucházet o Glauku, dceru korintského krále Kreonta, a rozejde se s Médeiou. Médeia však ve své nenávisti i  tentokráte se pomstila co nejkrutěji. Nevěstě poslala jako svatební dary diadém a dlouhé bílé roucho. Jakmile se však Glauké oblékla do darovaného šatu, vyšlehly plameny, které ji připravily o život a zapálily královský palác; přitom zahynul i král Kreón a mnoho hostí. Podle jiného podání roucho bylo napuštěno prudkým jedem a zahynula jen Glauké a její otec, který jí ve smrtelném zápase chtěl pomoci. Íásona ztrestala zhrzená Médeia smrtí jeho dvou synů, které mu porodila a nyní je zabila. Podle jiných bájí však v té době Médeia porodila Íásonovi již sedm synů a sedm dcer, z nichž některé rozlícení Korinťané zabili. Médeia prchla na svém proslaveném voze, taženém okřídlenými hady, k athénskému králi Aigeovi. Slíbila mu mládí a narození syna, jestliže jí poskytne azyl. Některé báje vyprávějí, že před tím ještě vyhledala Héraklea v Thébách, který jí slíbil ochranu, bude-li jí Íáson nevěrný. Po příchodu Thésea do Athén ho Médeia poznala dříve než vlastní otec a ihned se pokusila ho připravit o život. Théseus však nevypil otrávený pohár vína a Médeia musila znovu prchnout na svém voze, zahaleném kouzelným oblakem. Konečný osud Médeie není přesně znám. Podle některých mythů odcestovala do Itálie; žila tam a byla uctívána pro své kouzelnické umění. Podle známějšího podání se navrátila do Kolchidy, kde zabila Persa, uchvatitele trůnu jejího otce, který vypudil svého bratra Aiéta ze stolce, a dosadila svého otce zase na královský trůn. Konečně se pak vypráví, že odešla do Asie, kde se provdala za jednoho z asijských králů, jehož jméno se nedochovalo.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4796krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/524-medeia)
Nahrávám...