Katalogy > Názvosloví > Sísyfos

Sísyfos

Sísyfos, syn aiolského krále Aiola a jeho ženy Enarety; Sísyfovou chotí byla jedna ze sedmi dcer Atlantových Meropé; s ní Sísyfos zplodil mimo jiné syny i  Glauka, který pak byl otcem hrdiny Bellerofónta. Sísyfos byl jedním z nejprohanějších lidí. Překonal i mistra–zloděje Autolyka, který mu kradl kusy z jeho stáda, i když bůh Hermés propůjčil Autolykovi umění, že mohl změnit černé krávy v bílé a naopak. Sísyfos poznal zloděje podle značek, které vyřezával zvířatům do kopyt, a vnikl do jeho domu, kde znásilnil Autolykovu dceru Antikleiu, nevěstu krále Láerta z Argu; plodem tohoto činu byl prý hrdina Odysseus. Sísyfos založil Efyru, později známou jako Korinthos. Jejími obyvateli byli lidé zrozeni z hub. Pomstil se králi Salmóneovi, který se zmocnil thessalského trůnu, i když se Sísyfos měl stát panovníkem v Thessalii, jako dědic Aiolův. Svedl Salmóneovu dceru Týru. Když Týró poznala, že ji Sísyfos vlastně nemiloval, že mu šlo jen o pomstu, zabila své dva syny. Sísyfos však obvinil z tohoto činu Salmónea a lid krále vyhnal. Na říčním bohovi Ásópovi vymámil věčný pramen pro Korinthos. Za vytrysknutí pramene Peiríny prozradil Ásópovi, že Zeus unesl jeho dceru Aigínu. Zeus za trest poslal na Sísyfa Smrt. Sísyfos však přelstil Smrt a spoutal ji a nikdo nemohl zemřít. Teprv sám Arés Smrt osvobodil a Smrt se hned zmocnila Sísyfa. Ani to však nebyl konec jeho lstivých kousků. V podsvětí si stěžoval vládci Hádovi, že ho jeho manželka Meropé nedala pohřbít a že je proto v říši mrtvých neprávem. Sám však Meropé nařídil, že ho nesmí dát pohřbít. Lstvivým lichocením si vyprosil u bohyně Persefony, že dostal povolení na tři dny se vrátit na svět. Měl si zařídit pohřeb a potrestat Meropu. Jakmila však byl Sísyfos na světě, svůj slib nedodržel a teprve bůh Hermés ho dopravil zpět do podsvětí. Za jeho proradnost ho stihl krutý trest. Na věky je odsouzen, aby válel ohromný balvan do strmého kopce, a teprve kdyby se mu podařilo překulit balvan na druhou stranu, byl by osvobozen. Balvan se však vždy zřítí před samým vrcholem dolů k úpatí a Sísyfos musí začít svou „sísyfovskou práci” znovu.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3879krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/630-sisyfos)
Nahrávám...