Katalogy > Názvosloví > Odysseus

Odysseus

Odysseus, král ithacký, syn Láertův a Antikleie, která byla dcerou známého zloděje Autolyka. Podle některých bájí se však Antikleie zmocnil před Láertem Sísyfos a byl vlastně otcem hrdiny. Odysseus poradil králi Tyndareovi, aby jeho dcera, krásná Helena, si mohla sama zvolit svého manžela. Za dobrou radu dostal pak za ženu Pénelopu, dceru Tyndareova bratra Íkaria a nymfy Periboie. Podle věštby se Odysseus měl navrátit domů z trójské války, jestliže se jí zúčastní, až za dvacet let. Předstíral proto šílenství, aby nemusel vytáhnout do boje. Král Agamemnón s  Meneláem a Palamédem se za hrdinou vypravili, aby ho získali. Palamédés přelstil Odyssea: položil před něj na pole jeho synka Télemacha; Odysseus se mu při orání vyhnul a tím se prozradil, že má zdravý rozum. Sám pak přelstil opět skrývajícího se hrdinu Achillea. Homéros vypráví často ve své Íliadě o  chytrosti, neohroženosti, vytrvalosti, ale i lstivosti Odysseově. Odysseus s  Diomédem přepadli thráckého Rhésa a Diomédés ho zabil. Odysseus si po smrti Achilleově svou lstivostí přisvojil zbroj mrtvého hrdiny a způsobil smrt Aianta Telemónovce. Odysseus podstatně přispěl k pádu slavné Tróje, když s  Diomédem uloupil trójské Palladium; přivedl též Achilleova syna Neoptolema a s jeho pomocí Filoktéta, bez jejichž přítomnosti, podle věštby, Trója nemohla být dobyta. I v posledním úkladu Řeků vůči Tróji, v pověstném trójském koni, byl Odysseus jedním z bojovníků, kteří skryti v břiše koně vnikli do města a přivodili jeho zkázu. Na cestě do vlasti ze všech reků nejvíce zakusil Odysseus. Jeho pouť líčí Homéros ve své Odyssei. Zažil dobrodružství v zemi Kikonů, pak v zemi Lótofagů; utkal se se synem boha Poseidóna, Kyklópem Polyfémem; pomoc boha větrů Aiola zmařili Odysseovi druhové. Když vyvázl z boje s lidožravými Laistrýgony, prožil další dobrodružství s čarodějkou Kirkou. Odysseus se dotázal v podsvětí věštce Teiresia, jak by konečně mohl dospět do vlasti. Unikl sice Sirénám, přejel bez pohromy kolem Plankt a Charybdy, avšak jeho šest druhů pohltila Skylla. Na ostrově Thrinakii zabili Odysseovi druhové býky boha Hélia, a za trest zahynuli. Odysseus vyvázl, avšak musel setrvat sedm let na ostrově Ógygii u nymfy Kalypsy. Bohové ho osvobodili a Odysseus se dostává na kouzelné lodi Faiáků na Íthaku. Jeho žena Penelopé odolávala náporu zhýralých ženichů, kteří mrhali Odysseovo jmění. Odysseus není poznán; přestrojí se za žebráka, pozoruje řádění nápadníků a zažije od nich mnohá utrpení. Domluví se se synem Télemachem; když si pak Pénelopé stanoví, že se provdá jen za toho, kdo Odysseovým lukem prostřelí otvory dvanácti seker, jediný Odysseus tak lehce učinil. Dá se poznat, pobije nápadníky, dorozumí se konečně s  Pénelopou a setká se i se svým otcem Láertem.Odysseus
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 6656krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/551-odysseus)
Nahrávám...