Katalogy > Messierův katalog > NGC 4258, M106

NGC 4258, M106PředchozíNásledující


Jít na M Objekt: M106

Souhvězdí: Honicí psi
Typ objektu: Spirální galaxie
NGC: 4258


Hvězdná velikost: 8,4 mag
Rektascenze: 12h 19m 00s
Deklinace: +47° 18'
Vzdálenost: 7 700 kpc (25 000 kly)
Průměr: 19 x 8 úhlových minut

Spirální galaxii M106 objevil Pierre Méchain. V původní publikaci Messierova katalogu se ovšem neobjevila. Teprve v roce 1947 ji zařadila společně s M105 a M107 do Messierova katalogu Helen B. Sawyer Hogg. M106 je typu Sb, nachází se ve vzdálenosti 7 700 kpc, vzdaluje se od nás rychlostí 537 km.s-1 a dosahuje lineárního průměru 9 200 pc

Alan Sandage se domnívá, že M106 může být členem mračna Velké Medvědice, neuspořádaného seskupení několika galaxií, které pravděpodobně hostí také objekty M108 a M109. Již od roku 1950 je známo, že M106 na snímcích v rádiovém oboru zaujímá podstatně větší prostor nežli v optickém oboru. Carl K. Seyfert ji v roce 1943 zahrnul mezi galaxie s emisemi vycházejícími z jádra galaxie pozorovatelnými formou spektrálních čar. Dnes se tyto galaxie nazývají Seyfertovy.

M106 M106 M106 M106 M106

Spirální ramena M106 zvýrazňují hvězdokupy mladistvých modrých hvězd a stopy červenavých hvězdných kolébek. Jasné galaktické jádro, které je tak zřetelně vidět na posledním snímku, je také viditelné napříč celým spekterm od rádiových vln až po rentgenové paprsky, což činí M106 blízkým exemplářem Seyfertovy třídy aktivních galaxií. Předpokládá se, že jasná jádra Seyfertových galaxií pohání hmota, která padá do hmotné centrální černé díry.

Průzkum středu této galaxie v roce 1995 odhalil přítomnost velice hmotného centrálního objektu ve středu M106. Ten by podle všech údajů měl dosahovat hmotnosti 36 miliónů hmotností Slunce. Velikost tohoto objektu nepřesahuje rádius 0,03 pc, což znamená, že se jedná o v současnosti zatím nejhustější koncentraci hmoty, která byla kdy detekována.

Hustý disk kolem tohoto objektu funguje jako MASER (Microwave Amplifier by Stimulated Emission of Radiation) tj. mikrovlnný laser. Takovýto disk umožňuje geometrická měření vzdálenosti objektů nezávisle na jakýchkoliv jiných způsobech měření, jako např. pozorování proměnných hvězd. James Herrnstein ve své disertační práci z roku 1997 uvádí vzdálenost M106 s hodnotou 7,3 +/- 0,4 Mpc, jenž získal právě na základě pozorování a měření tohoto disku.

V srpnu roku 1981 byla v M106 pozorována supernova 1981K jenž dosáhla hvězdné velikosti 16 mag.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 6304krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/m106)
Nahrávám...