Katalogy > Messierův katalog > NGC 4826, Černé oko (Spící kráska) – M64

NGC 4826, Černé oko (Spící kráska) – M64PředchozíNásledující


Jít na M Objekt: M64

Souhvězdí: Vlasy Bereniky
Typ objektu: Spirální galaxie
NGC: 4826


Hvězdná velikost: 8,5 mag
Rektascenze: 12h 56m 42s
Deklinace: +21° 41'
Vzdálenost: 5 830 kpc (19 000 kly)
Průměr: 9,3 x 5,4 úhlových minut

Messierův objekt M64 je známou galaxií nazývanou Černé oko, nebo někdy také „Spící kráska“. Nápadná tmavá struktura této galaxie je tvořena prachem, ve kterém jsou zahaleny hvězdy galaxie. Díky tomu můžeme přesně stanovit, která strana galaxie je k nám blíže. V případě M64 to je právě jižní strana.

J. D. Wray ve svém „Barevném katalogu galaxií“ zmiňuje, že M64 může být považována za jistý „prototyp“ skupiny galaxií nazývané ESWAG (Evolved Second Wave Activity Galaxy), což může být přeloženo jako „Galaxie s druhou vlnou aktivního vzniku hvězd“. První „vlna“ vzniku hvězd byla u této galaxie započata ve vnějších oblastech a postupovala společně s rostoucí hustotou plynu a prachu směrem k dnešnímu jádru galaxie. Hvězdy se formovaly do té doby, dokud v okolí bylo dostatečné množství mezihvězdného plynu a prachu. Poté jejich vznik začal pomalu slábnout. Výbuchy supernov, vznik planetárních mlhovin a „hvězdný vítr“ přinášející nový plyn a prach do této galaxie, měly za následek opětovnou kumulaci dostatečného množství plynu a prachu pro vznik nových mladých hvězd. Tato druhá vlna vzniku hvězd probíhá v současné době v tmavých oblastech prachu a plynu, dobře viditelných na prvním snímku.

M64 M64
M64 M64 M64

U M64 bylo nedávno prokázáno, že obsahuje dva proti sobě rotující systémy (části disku) hvězd a mezihvězdné hmoty. Vnitřní část disku o poloměru přibližně 920 pc se „tře“ o vnitřní hranu vnějšího disku, který rotuje v opačném směru rychlostí 300 km.s-1. Poloměr vnějšího disku dosahuje 6,2 kpc. Tento proces tření je pravděpodobně hlavní příčinou probíhajícího intenzivního vzniku hvězd, který je pozorován jako modré chomáče obklopující charakteristickou prachovou linii na straně jádra.

Galaxie M64 byla objevena Edwardem Pigottem 23. března 1779, pouhých 12 dní před nezávislým objevem Johanna Elerta Bodeho. Přibližně rok poté, 1. března 1780, ji Charles Messier nezávisle znovuobjevil a katalogizoval jako M64. Pigottův objev byl oznámen pouze ústně před královskou společností 11. ledna 1781, zatímco Bodeho objev byl publikován již během roku 1779 a Messierův v létě 1780. Pigottův objev byl opomíjen až do dubna roku 2002, kdy jej připomněl Bryn Jones.

Vzdálenost této galaxie nebyla doposud přesně stanovena. Uváděné hodnoty se liší v závislosti na zdroji. Kenneth Glyn Jones a Mallas udávají 3 680 kpc, Burnham však udává široký interval 6 130 kpc až 7 670 kpc. Nové tiskové vyjádření STScI (Space Telescope Science Institute) z roku 1999 udává hodnotu 5 830 kpc. Tato hodnota se vyskytuje nejčastěji. Při této vzdálenosti odpovídá úhlový průměr lineárnímu průměru 15,6 kpc a zdánlivá hvězdná velikost 8,5 mag odpovídá absolutní hvězdné velikosti –20,3 mag.

M64 je společně s UGC 8024 (známou rovněž jako NGC 4789 a nebo také DDO 154) malou kupou, kterou De Vaucouleurs společně s M94 a několika dalšími menšími galaxiemi zahrnul do kupy galaxií zvané „Oblak Honicí psi I“ (CVnI) neboli kupa M94. Výčet členů této kupy je následující:

Galaxie   RA   Dec  typ  mag   dim   RR
UGCA 281 12:26.3 +48:29  P   14.77  0.9x0.8 367
UGC 7639 12:29.9 +47:31  Ir+  13.79p 3.2x1.5 462
IC 3687  12:42.1 +38:30  Ir+  13.33p 3.5x2.1 396
UGC 7949          Sab
UGC 7990          
M94    12:50.9 +41:07  Sb   8.17 11.0x9.1 329
UGC 8024 12:54.0 +27:09  Ir+  13.79p 2.2x1.8 380
M64    12:56.7 +21:41  Sb   8.51  9.4x5.4 377
IC 4182  13:05.8 +37:36  Sm  12.63p 6.7x5.9 380
NGC 5023 13:12.2 +44:02  Sc:  12.25p 6.5x1.0 484

RA/Dec: rektascenze a deklinace (pozice 2000,0); Typ: typ podle Hubbleova schématu; mag: hvězdná velikost; dim: průměr v úhlových minutách; RR: radiální rychlost (zdroj: Sky Catalog 2000).

V M64 prozatím nebyla zaznamenána žádná supernova ani proměnná hvězda typu Cep. Pokud by se tak stalo, vzdálenost M64 by mohla být určena přesněji.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 7194krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/m64)
Nahrávám...