Charakteristiky > Charakteristiky hvězd > Záření černého tělesa – Java applet

Záření černého tělesa – Java applet

Tento Java applet zobrazuje Planckův zákon záření černého tělesa.

Tento prohlížeč nepodporuje Java Plug-in.
Získejte poslední Java Plug-in na java.sun.com.

Vytvořeno podle www.astro.ubc.ca/~scharein

Popis

Uvedený Java applet není bohužel k dispozici v českém jazyce. Pro snazší využitelnost je uveden překlad některých slov.
StarsEN – hvězdy, PlanetsEN – planety, VenusEN – Venuše, EarthEN – Země, Vertical scaleEN – měřítko vertikální osy, DecreaseEN – snižuj, IncreaseEN – zvyšuj, WavelengthEN – vlnová délka, ShorterEN – kratší, LongerEN – delší, UnitsEN – jednotky

Základní operace

  • Změna teploty je umožněna pravým posuvníkem. Teplota je zobrazena v Kelvinech. Teplotu je možné změnit i kliknutím na jedno z tlačítek v levé části okna. Tlačítka nastaví teplotu typické hvězdy (nebo planety) příslušné třídy. Důležité upozornění: Kliknutí na různé spektrální třídy nezpůsobí změnu samotné křivky, ale změní se interval vlnových délek a vertikální měřítko, která značí intenzitu záření.
  • Pokud není vidět křivka černého tělesa, potom zkuste zvětšit vertikální měřítko pomocí tlačítka „Increase“.
  • Pokud uvidíte v horní části okna červenou čáru, znamená to, že vertikální měřítko je příliš velké, pokuste se jej zmenšit pomocí tlačítka „Decrease“.
  • Kliknutím podél křivky lze zobrazit hodnotu vlnové délky příslušného místa
  • Změnu intervalu vlnových délek lze provést tlačítky „Shorter“ nebo „Longer“.
  • Oblast viditelného záření elektromagnetického spektra je zobrazena duhovým přechodem.

Na tomto Java appletu lze zjistit, na kterých vlnových délkách mají maximum záření pro nás dobře známé objekty – např. lidské tělo (T = 310 K), vlákno žárovky (T = 2 300 K) nebo povrch Slunce (T = 5 870 K).

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 8103krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/charakteristika/12-zareni-cerneho-telesa-java-applet)
Nahrávám...