Katalogy > Názvosloví > Prometheus (měsíc Saturnu)

Prometheus (měsíc Saturnu)

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Prométheus byl synem Títána Íapeta a Ókeanovny Klymeny nebo Asie. Jeho bratři Atlás a Menoitios bojovali na straně Kronově proti olympským bohům v čele s  Diem. Stihl je hrozný trest. Prométheus byl moudřejší, pomáhal v boji Diovi a přemluvil svého bratra Epiméthea, aby se zachoval stejně. Ačkoli byl Prométheus bohem, často právě proti bohům lidem pomáhal. Když Zeus lidem odňal oheň, navrátil mu jej tím, že s pomocí Pallas Athény zapálil pochodeň od ohnivého vozu boha Hélia, podle jiných tím, že ukral oheň bohu Héfaistovi. Dále varoval bratra Epiméthea, aby si nebral za ženu Pandóru, jak si přál Zeus. Zeus krutě potrestal Prométhea za jeho zchytralost a zpupnost. Nařídil Héfaistovi, aby přikoval Prométhea ve skythské pustině ke skále v kavkazském pohoří. Každý den přilétal žravý sup a vykloval mu játra, avšak přes noc, ve které nahý Prométheus zakoušel hrozná muka, játra mu opět dorostla a jeho utrpení se příští den opakovalo. Prométheus dal rady Hérakleovi, jak se má zmocnit zlatých jablek v zahradě Hesperidek. Díky Hérakleovým prosbám se Zeus smiloval a dovolil Hérakleovi supa zastřelit. Po osvobození se Prométheus vrátil na Olymp jako rádce bohů a věštec.

Prométheus
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3012krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/235-prometheus-mesic-saturnu)
Nahrávám...