Katalogy > Názvosloví > Proteus (měsíc Neptunu)

Proteus (měsíc Neptunu)

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Próteus, v bájích vystupuje jako mořský stařec; byl synem vládce moře Poseidóna a mořské nymfy Náidy. Podle Homéra byl neomylným věštcem a dovedl se proměnit v nejrůznější bytosti. Sloužil svému otci a pásl jeho tuleně. Sídlil na ostrově Faru. Kdo chtěl, aby mu Próteus věštil, musil ho k tomu donutit a nebát se ho v jeho nejrůznějších podobách. Báje o vracejícím se králi Meneláovi vypráví, že mu poradila Próteova dcera Eidotheá, aby se zmocnil jejího otce a vynutil si věštbu, jak by dospěl do vlasti. Menelaós Prótea překvapil, když dřímal, a nepropustil ho, i když se změnil ve lva, v draka, v pardála, v strašného kance, ve vodu, v  oheň i ve veliký strom. Pak teprve znavený Próteus vzal na sebe obvyklé stařecké vzezření a Meneláovi nezáludně poradil. Próteova žena Psamathé mu porodila kromě Eidothey ještě tři syny, které v pěstním zápase zabil hrdina Héraklés, když ho mladíci vyzývali k  utkání. Některé báje tvrdí, že Próteus byl původně egyptským králem, jemuž věštecký dar a moudrost propůjčil vládce moře Poseidón, když se Próteus stal mořským bohem.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2795krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/275-proteus-mesic-neptunu)
Nahrávám...