Plynné planety > Jupiter > Příloha 3: Popis názvů jednotlivých útvarů

Příloha 3: Popis názvů jednotlivých útvarů

OBLAST POPIS ZKRATKA

Catena, catenae Řetezec kráterů CA
Chaos Zřetelná plocha zlomeného terénu CH
Crater, craters Kruhový důlek AA
Eruptive center Aktivní sopečná centra na Io ER
Facula, faculae Světlá skvrna FA
Flexus, flexs Velmi nízký křivočarý hřeben s vroubkovanou hranou FE
Fluctus, flucts Pohyblivý terén FL
Fossa, fossae Dlouhá, uzká a mělká proláklina FO
Large ringed feature Tajemný kruhový útvar LG
Linea, lineae Tmavé nebo světlé prodlužující se zbarvení, možná přímá nebo do zatáčky LI
Macula, maculae Tmavá skvrna, možná nepravidelná MA
Mensa, mensae Plochý výčnělek s ostrými srázy MN
Mons, montes Hora MO
Patera, paterae Nepravidelný kráter nebo komplex kráteru s vroubkovanými hranami PE
Planum, plana Nahorní plošina nebo vysoká planina PM
Regio, regiones Rozsáhlá oblast, která se vyznačuje odrážejícími nebo barevnými zvláštnostmi ze sousedních oblasti, nebo široká geografická krajina RE
Sulcus, sulci Souběžné rýhy a hřebeny SU
Tholus, tholi Malá hora nebo vrch TH
(zpracováno dle Planetary Nomenclature.)
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2548krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/jupiter/917-priloha-3-popis-nazvu-jednotlivych-utvaru)
Nahrávám...