Oberon

Oberon je charakterizován starým, ledovým a těžce pokráterovaným povrchem. Povrch zobrazuje malé důkazy vnitřní aktivity kromě neznámého tmavého materiálu, který zřejmě pokrývá dna mnoha kráterů.

Oberon

Charakteristika

Objevitel William Herschel
Rok objevu 1787
Hmotnost (kg) 3,03 . 1021
Hmotnost (Země = 1) 5,0703 . 10-4
Rovníkový poloměr (km) 761,4
Rovníkový poloměr (Země = 1) 0,11938
Střední hustota (kg/m3) 1640
Střední vzdálenost od Uranu (km) 582 600
Rotační doba (dny) 13,46324
Oběžná doba (dny) 13,46324
Průměrná oběžná rychlost (km/s) 3,15
Výstřednost dráhy 0,0008
Sklon roviny oběhu (°) 0,10
Úniková rychlost na povrchu (km/s) 0,729
Vizuální geometrické albedo (odrazivost) 0,24
Magnituda (Vo) 13,9

Fotografie

Oberon
Snímek

Tento obraz Oberonu ukazuje ve středu snímku několik velkých impaktních kráterů. Dna mnoha kráterů jsou pokryta neznámým tmavým materiálem. V levé dolní části měsíčního okraje ční vysoká hora zhruba 6 kilometrů nad své okolí. Na Oberonově povrchu jsou viditelné jasné paprsky, podobné jako na Jupiterově měsíci Callisto.

Autor snímku: NASA
Kosmická sonda: Voyager 2

Polární stereografická mapa Oberona
Snímek

Tento obrázek je polární stereografická mapa Oberona. 0° délky je na mapě nahoře.

Autor snímku: Tayfun Oner
Kosmická sonda: Voyager 2

Válcová mapa Oberona
Snímek

Tento obraz Oberona je projekce do válcové mapy se jmény povrchových útvarů. Byla vytvořena ze snímků Voyagera 2.

Autor snímku: Tayfun Oner
Kosmická sonda: Voyager 2

Barevný snímek Oberona
Snímek

Tento obraz je reprojekce pohledu Oberonu používající předcházející snímek.

Autor snímku: Tayfun Oner
Kosmická sonda: Voyager 2

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 11859krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/uran/1889-oberon)
Nahrávám...