Seskupení > Exoplanety > upsilon Andromedae 2

upsilon Andromedae 2

Spektrální typ:F8 V
Vzdálenost:13,5 pc
Pozorovaná hvězdná velikost:4,09 mag.
Rektascenze: 01h36m48s
Deklinace:+41°24'38"
Představa Hvězda

Binární systém υ Adromedae (ups And) je vzdálen přibližně 43,9 světelných let od Slunce. Leží blízko jižní centrální oblasti (RA 01:36:48, Dec +41:24:20, ICRS 2000.0) souhvězdí Andromeda – severovýchodně od Mirach (β Andromedae), jihozápadně od Almach (γ Andromedae) a jihovýchodně od χ Andromedae.

Mapa
Snímek souhvězdí Andromedy, po kliknutí se zobrazí celý neoříznutý obrázek, který ná zhruba 15 stupňů do šířky a 20 stupňů do výšky. υ Andromedae je 10 stupňů východně (zhruba o polovinu šířky snímku vlevo) od galaxie v Andromedě.

V roce 1997 oznámili astronomové objev planety podobné Jupiteru okolo hlavní hvězdy s náznakem, že na vnější oběžné dráze se může nacházet mnohem větší planeta. 21. května 2002 další tým astromomů oznamuje objev hvězdného průvodce B.

Andromeda - mapa Andromeda - mapa
Mapy souhvězdí Andromedy s vyznačením polohy υ And
Porovnání
Porovnání planetárního systému υ And a vnitřních planet sluneční soustavy

υ Andromedae A

Hvězda A je nažloutlý trpaslík hlavní posloupnosti spektrální třídy F8 V. Hvězda je 1,3 krát hmotnější než Slunce, má 1,6 krát větší průměr a 3,4 krát větší zářivý výkon. Hvězda může být v porovnáním se Sluncem mnohem bohatší (132 %) na prvky těžší než vodík (poměr Fe/H), což je usuzováno na základě velkého množství železa. Stáří hvězdy se odhaduje na zhruba 5 miliard let.

Používaná katalogová čísla a označení jsou: υ And, ups And, 50 And, HR 458*, Gl 61, Hip 7513, HD 9826, BD+40 332, SAO 37362, FK5 1045 a LTT 10561.

Planetární systém

ups And
Pohled na chladnou stranu rotačně vazaného planetárního kandidáta b s ledovými mračny na tmavé straně. Autor: John Whatmough.

V roce 1996 tým astronomů (např. Eric Williams, Heather M. Hauser a Phil Shirts), který vedli Geoffrey W. Marcy a R. Paul Butler oznámili objev planety podobné Jupiteru okolo hvězdy υ Andromedae A (ups And) použitím vysoce citlivé metody detekce změn radiální rychlosti. Planeta b má hmotnost nejméně 69 % hmotnosti Jupiteru a obíhá okolo υ And v průměrné vzdálenosti 0,06 AU (tzn. že velká poloosa by se vešla do oběžné dráhy Merkuru) po nepatrně eliptické dráze (e=0,012) a pro dokončení jednoho oběhu potřebuje 4,6 dne. Pokud budeme uvažovat podobné vlastnosti jako u Jupiteru, poloměr je 1,2 krát větší než u planety Jupiter, z důvodu většího záření hvězdy v místech oběhu této planety. Sklon dráhy není znám.

ups And
Pohled na planetárního kandidáta „c“ s prstencem a s měsícem. Autor: John Whatmough.

Zbytkové změny v radiální rychlosti projevující se v dekádě naznačovaly přítomnost mnohem větších planet na vnějších oběžných drahách. Po 11 letech pozorování byly dvě vnější planety objeveny dvěma dalšími týmy astronomů. Planetární kandidát „c“ má hmotnost nejméně 1,9 násobku hmotnosti Jupiteru. Leží v průměrné vzdálenosti 0,83 AU od υ And (zhruba jako průměrná vzdálenost oběžných drah Venuše a Země), přičemž se přiblíží na vzdálenost až 0,60 AU a naopak se vzdálí až na 1,06 AU. Na vykonání jednoho oběhu potřebuje 242 dní. Sklon dráhy není znám.

ups And
Pohled z planety d na mračna, kde si lze všimnout prstence, měsíců, planet b a c a hvězdy υ And. Autor: John Whatmough.

V průměru leží planetární kandidát „d“ od υ And ve vzdálenosti 2,5 AU, což lze přirovnat ke vzdálenosti (střední oběžná dráha) hlavního pásu planetek sluneční soustavy. Nicméně jeho dráha je dosti výstředná (e=0,27) a to způsobuje, že se přiblíží na 1,8 AU a naopak vzdálí na 3,2 AU od υ And a oběžná doba je 3,5 let. Hmotnost je odhadována na nejméně 3,75 hmotností Jupiteru, ale poslední astrometrická měření naznačují, že planeta „d“ může mít hmotnost 10 krát větší než Jupiter se sklonem oběžné dráhy 155,5° při pohledu ze Země (Han et al, 2000; a Mazeh et al, 1999).

Planeta
Pohled na povrch planety d, pokud by vypadala jako Mars. Autor: Christoph Kulmann.

υ Andromedae B

Tým astronomů (Patrick J. Lowrance, J. Davy Kirkpatrick a Charles A. Beichman) 21. května 2002 oznámili, že hvězda υ Andromedae má velmi malého hvězdného průvodce, který má stejný (a společný) vlastní posun jako hvězda A. υ Andromedae B je v současné době zhruba 750 AU od hvězdy A. Zdá se, že se jedná o hvězdu hlavní posloupnosti, červeného trpaslíka se spektrální třídou M4.5 V. Vliv hvězdy B na měření radiální rychlosti, pomocí které se zjistilo, že okolo hvězdy obíhají nejméně tři velké planety, byl nepatrný vzhledem k její malé hmotnosti a velké vzdálenosti od hlavní hvězdy A.

ups And B
Hvězda υ Andromedae B je slabý červený trpaslík, pro ilustraci může vypadat jako slabý objekt vpravo, což je snímek hvězdy Gliese 623A a B.
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 10441krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/61-upsilon-andromedae-2)
Nahrávám...