Závěrečná stádia > Neutronové hvězdy > Binární systém pulsarů PSR 0737–3039A+B

Binární systém pulsarů PSR 0737–3039A+B

Pulsar PSR 0737–3039A byl objeven v roce 2003 Parkerovým rádiovým teleskopem. Nachází se na excentrické oběžné dráze, z jejíž parametrů bylo zřetelné, že je ovlivňována další velmi blízkou neutronovou hvězdou. O rok později (2004) byl detekován i  jeho průvodce PSR 0737–3039B. Tato dvojhvězda byla první odhalenou dvojhvězdou složenou ze dvou vzájemně obíhajících se pulsarů. (animace - zdroj: www.atnf.csiro.au)

Objev průvodce otevřel nové možnosti při měření vlastností dvojhvězdy. Změřením poloos oběžných drah složek lze získat precizní údaj o jejich hmotnostech. Díky jejich vzájemné blízkosti může být prováděno testování obecné teorie relativity, zejména ověřovaní vyzařovaní gravitačních vln, (animace gravitačních vln - zdroj: chandra.harvard.edu) čímž se oba pulsary nakonec srazí a vznikne tak s největší pravděpodobností černá díra. (animace - zdroj: www.atnf.csiro.au)

03_pulsar_j0737.jpg
Animace soustavy pulsarů PSR 0737–3039A+B
(zdroj obrázku: www.celestiamotherlode.net)

Obě složky jsou na oběžných drahách od sebe vzdáleny zhruba 900 000 km (3 světelné sekundy). Díky velkém sklonu oběžných drah pak nastává v konjunkci zajímavý fyzikální jev. Pulsar A míjí Pulsar B ve vzdálenosti pouhých 0,15 světelné sekundy, což je vzdálenost menší než je poloměr světelného kužele pulsaru B (0,45 světelné sekundy), ale menší než poloměr světelného kuželu pulsaru A. Při vzájemném pohybu se tak střetávají jejich magnetosféry, což umožňuje zkoumat vlastnosti magnetosfér (vlastnosti vysílaného rádiového vlnění, hustotu plazmatu a strukturu magnetického pole).

Vzájemné překrytí magnetosfér trvá 20–30 sekund a již bylo astronomy změřeno. Silný hvězdný vítr z pulsaru A (řádově 100krát intenzivnější než ten z pulsaru B) vytváří jistý druh magnetopauzy kolem magnetosféry pulsaru B (podobný jev, jakým sluneční vítr vytváří magnetopauzu v magnetosféře Země) a to vše uvnitř světelného kužele pulsaru B. Hvězdný vítr z pulsaru A je pak nucen pohybovat se kolem prudce ochlazené magnetosféry pulsaru B.

03_pulsar_j0737_detail.jpg
Počítačová kresba složky B v detailu (vlevo) a při oddálení (vpravo)
(zdroj obrázku: www.celestiamotherlode.net)

Přehled vlastností binárního systému PSR J0737-3039

Zpracováno podle: CAMEZIND, M. Compact Objects in Astrophysics: White Dwarfs, Neutron Stars and Black Holes. 2007. ISBN 0941-7834

Pulsar PSR J0737-3039A PSR J0737-3039B
Perioda v milisekundách 22,699378556(6) 2773,4607474(4)
Derivace periody 1,74(5)·10-18 0,88(13)·10-15
Excentricita dráhy 0,087779(5)  
Magnetická indukce pole v teslech 6,3·105 1,6·108
Hmotnost v hmotnostech Slunce 1,34 1,25
Celková hmotnost soustavy v  hmotnostech Slunce 2,588(3)  
Poměr hmotností 1,069(6)  
Orbitální inklinace ve stupních 87  
Perioda precese v letech 75 71
Doba oběhu v letech 2,4  
Vzdálenost od Země ve světelných letech 1600–2000  
Doba do jejich sloučení v milionech let 87  
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 6973krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/neutron/695-binarni-system-pulsaru-psr-0737-3039a-b)
Nahrávám...