Seskupení > Exoplanety > Exoplanety – Java applet

Exoplanety – Java applet

Tento Java applet ilustruje detekci exoplanet použitím metody změny radiální rychlosti. Hlavní okno ukazuje "pohled shora" na planetární systém, modrá tečka reprezentuje planetu a bílá tečka hvězdu. Z tohoto hlediska by se Země nacházela vpravo ve velké vzdálenosti, mimo obrazovku.

Tento prohlížeč nepodporuje Java Plug-in.
Získejte poslední Java Plug-in na java.sun.com.

Vytvořeno podle www.astro.ubc.ca/~scharein

Popis

Uvedený Java applet není bohužel k dispozici v českém jazyce. Pro snazší využitelnost je uveden překlad některých slov.
Run/StopEN – spustit/zastavit, SlowerEN – pomaleji, FasterEN – rychleji, PresetsEN – předvolby, SunEN – Slunce, EarthEN – Země, Velocity curveEN – křivka rychlosti, Time (years)EN – čas (roky), To EarthEN – směrem k Zemi, Mass of star = x Solar MassesEN – Hmotnost hvězdy = x hmotností Slunce, Mass of planet = x Jupiter MassesEN – Hmotnost planety = x hmotností Jupiteru, Radius of orbitEN – poloměr oběžné dráhy, Orbital period = x yearsEN – oběžná doba = x let.

Základní operace

  • Tlačítkem „Run“ dojde ke spuštění simulace.
  • Pro změnu časového přírůstku lze použít tlačítek „Slower“ nebo „Faster“.
  • Kliknutím do oblasti okna „Velocity curve“ a posunem (při současném držení pravého tlačítka myši) kurzoru myši lze měnit měřítko křivky změn rychlosti
  • Kliknutím do oblasti hlavního okna a posunem kurzoru myši lze změnit měřítko modelu planetárního systému.
  • Pro oba výše uvedené postupy změny měřítka platí, že posun doleva způsobuje zmenšení měřítka, pro zvětšení je nutný pohyb vpravo.
  • Pro výběr z několika předvolených planetárních systémů lze použít seznamu v pravé části appletu.

Šedá zóna v okně grafu rychlosti představuje minimální hodnotu rychlosti, kterou jsme schopni detekovat dnešními metodami (přibližně ±3 m.s-1). Malá červená tečka v hlavním okně odpovídá těžišti daného systému. Velikost hvězdy, planety a vzdálenost hvězdy od těžiště neodpovídají skutečnosti.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3415krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/112-exoplanety-java-applet)
Nahrávám...