Malá tělesa > Komety > Kometa 1P/Halley (Halleyova kometa)

Kometa 1P/Halley
(Halleyova kometa)

První pozorování Halleyovy komety jsou zaznamenána v čínských záznamech (nejstarší zaznamenané pozorování se uskutečnilo v roce 239 př. n. l.). V roce 1682 spočítal Edmund Halley (1656-1742) dráhy komet z let 1531, 1607 a 1682 a tak zjistil, že jde o jediné těleso, pohybující se po protáhlé eliptické dráze. Předpověděl současně příští návrat komety na prosinec 1758, kdy ji právě na Štědrý den zpozoroval Johann Palitzsch (1723–1788) dalekohledem ve vesnici Prohlis u Drážďan. Ve Francii návrat Halleyovy komety pozoroval v lednu 1759 Charles Messier (1730–1817), známý lovec komet. Halleyova kometa byla pozorována při více než 30 návratech, naposledy se přiblížila ke Slunci v roce 1986, nejbližší návrat je vypočten na rok 2061.

Průměrná perioda Halleyovy komety je 76 let, ale roky pozorování komety nelze jednoduše spočíst přičítáním či odečítáním 76 od roku 1682. Kometa je totiž na své dráze ovlivňována gravitací Jupiteru a Saturnu (menší, ale nezanedbatelnou roli hrají i negravitační jevy, zejména reaktivní síla působící při sublimaci plynů zejména v blízkosti Slunce), a tak dochází k odchylkám od periody. Nejmenší perioda byla při návratu v roce 1986 (76,0 roku), největší v letech 451 a 1066 (79,3 let).

Dráha Halleyovy komety je retrográdní (proti směru oběhu planet) se sklonem 162 stupňů vůči ekliptice.

Jádro Halleyovy komety má rozměry zhruba 16 x 8 x 8 kilometrů a je podobně jako u většiny krátkoperiodických komet velice tmavé, tmavší než černé uhlí: odráží pouze 3 % světla (albedo 0,03). Hustota jádra je zhruba 100 kg/m3. Protože se kometární jádra skládají zejména z ledu, sněhu, tuhého CO, CO2 a prachu, je jasné, že jádro musí být velice porézní.

Zajímavé snímky

Trajektorie Halleyovy komety
Snímek

Trajektorie Halleyovy komety protíná dvakrát dráhu Země, a tak je Halleyova kometa zdrojem dvou meteorických rojů (Akvaridy ~ 28. července, Orionidy ~ 22. října).

Autor snímku: NASA/JPL
Kosmická sonda: -

Historická fotografie
Snímek

Tato historická fotografie byla pořízena v Arizoně 13. května 1910 (světla vlevo dole jsou pouliční osvětlení).

Autor snímku: NASA/JPL
Kosmická sonda: -

Halleyova kometa
Snímek

Nejhustější část ohonu Halleyovy komety při návratu v roce 1910.

Autor snímku: NASA/JPL
Kosmická sonda: -

Ohon Halleyovy komety
Snímek

Celý ohon Halleyovy komety při návratu v roce 1910.

Autor snímku: NASA/JPL
Kosmická sonda: -

Desetiminutová expozice Halleyovy komety
Snímek

Na snímku z 5. března 1986 je dobře rozvinutá struktura ohonu Halleyovy komety (desetiminutová expozice, Mauna Kea).

Autor snímku: NASA/JPL
Kosmická sonda: -

Tříminutová expozice Halleyovy komety
Snímek

Fotografie pořízená 12. dubna 1986 (tříminutová expozice, Cerro Tololo Interamerican Observatory) ukazuje rozvinutý iontový ohon Halleyovy komety.

Autor snímku: NASA/JPL
Kosmická sonda: -

Jádro Halleyovy komety
Snímek

Obrázek jádra Halleyovy komety pořízený sondou Giotto (je ve falešných barvách) ze vzdálenosti 6 500 km. Rozměr jádra je asi 16 x 8 x 8 km.

Autor snímku: NASA/JPL
Kosmická sonda: Giotto

Halleyova kometa
Snímek

Snímek pořízený 19. března 1986 na observatoři Mount Wilson/Las Campanas (desetiminutová expozice).

Autor snímku: NASA/JPL
Kosmická sonda: -

Halleyova kometa na Univerzitě v Arizoně 
Obrázky Halleyovy komety ze sond Giotto, Vega 1 a Vega 2 

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 26690krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/komety/1040-kometa-1p-halley-halleyova-kometa)
Nahrávám...