Kamenné planety > Mars > Meteority z Marsu

Meteority z Marsu

O meteoritech obecně

Země není ve sluneční soustavě malý objekt a proto se velmi často stává, že se do ní strefí nějaký vesmírný projektil různé velikosti. Od nepatrných prachových smítek o hmotnosti několika miligramů, které pouze zazáří v atmosféře a než se vůbec stačí dotknout povrchu, tak se vypaří vlivem vysoké teploty vzniklé při tření, až po takové kousky, které způsobily např. masové vymírání živočichů a vyhladily tak z povrchu zemského i známé dinosaury.

My se však budeme bavit o předmětech, které sice proletí naší atmosférou, ale nejsou schopny napáchat téměř žádné větší škody. Často tak tyto kameny zůstávají bez povšimnutí a po jejich stopách se vydávají pouze hledači meteoritů.

Meteority, jenž dopadnou na pevninu nelze mezi ostatními kameny na první pohled příliš dobře rozpoznat. A ty, jenž skončí v moři či na dně oceánu jsou ztraceny navždy. Proto asi dvě třetiny z celkem 22 000 prozatím nalezených meteoritů pochází z Antarktidy, na jejímž území není tak obtížné tmavé kameny ve sněhu odhalit. Expedice sem výzkumníci podnikají v době, kdy v těchto končinách panuje léto (tj. od října do ledna).

Většina meteoritů je stará jako sluneční soustava sama (tj. 4,6 miliardy let) a pochází z pásu asteroidů ležícím mezi planetami Mars a Jupiter. Mladší horniny pocházejí pouze z větších těles, na kterých je stále aktivní vulkanismus.

Meteority SNC

Přestože je většina meteoritů stará okolo 4,6 mld. let, byly objeveny i takové, jenž se zformovaly teprve před 1,3 mld. až 170 mil. let. Sbírka těchto „mladých“ meteoritů byla označena jako SNC podle míst, ve kterých byly tři zástupci této podtřídy meteoritů nalezeni.

Vědci dlouhou dobu nevěděli odkud pochází a jisti si byli pouze tím, že ztuhly z lávy teprve relativně nedávno na nějakém geologicky aktivním tělese.

Meteorit EETA 79001

Tento 8 kg vážící meteorit byl objeven v roce 1979. Odborníci, kteří jej podrobily zkoumání zjistili, že vykrystalizoval z čedičového magmatu teprve před 180 miliony roky a je tak nejmladším z řady meteoritů SNC. Byl také klíčem k řešení otázky původu těchto meteoritů.

Meteorit EETA 79001
Meteorit EETA 79001

Vědci v něm při zevrubnějším zkoumáním objevili malé množství zachyceného plynu, který zůstal uvězněn v bublinkách vznikajících při tuhnutí horniny. Při tom zjistili, že jeho složení je chemicky shodné s tím, jenž objevily sondy Viking v atmosféře Marsu. Bylo tak zjištěno, že SNC meteority pocházejí z Marsu. Tato skutečnost byla všeobecně akceptována až v průběhu 80. let.

Meteorit ALH 84001

O vánocích 1984 probíhala jedna z výprav do země zaslíbené pro všechny hledače meteoritů, Antarktidy. Expedice tam 27. prosince 1984 v oblasti Allan Hills objevila meteorit vážící necelé 2 kg, pocházející pravděpodobně z pásu asteroidů.

Označení získal podle místa nálezu (Allan Hills – ALH) spolu s číslem roku objevu (84) a pořadím (001). Vědci se domnívali, že meteorit pochází z asteroidu (4) Vesta, a proto byl zařazen mezi další podobné meteority, tzv. diogenity.

Meteorit ALH 84001. Kliknutím získáte obrázek s větším rozlišením.
Meteorit ALH 84001

Až když se v roce 1988 dostal znovu do laboratoře, bylo zjištěno, že tenhle meteorit z asteroidu rozhodně nepochází. Dalších pět let vědci pátrali po místě jeho zrodu a v roce 1993 konečně dospěli k závěru, že mají před sebou kámen z Marsu.

Na rozdíl od ostatních SNC meteoritů z Marsu je však ALH 84001 mnohem starší. Vznikl již před 4,5 miliardami let, tedy v době zrodu planet a sluneční soustavy. Je to tedy jediný meteorit, který nám může říci něco o mladém Marsu.

Ztuhl z roztavené horniny podobné čediči a původně se nacházel pod povrchem Marsu. V raném období sluneční soustavy byl několikrát narušen dopady různých asteroidů a znovu téměř přetaven.

V době před 4 až 3,6 mld. let, kdy bylo na Marsu tepleji, prosakovala voda pod povrch a tvořila zde podzemní říční systémy. Voda sebou nesla i hlavní složku atmosféry — oxid uhličitý, který uvnitř hornin tvořil uhličitany.

Přibližně před 16 miliony let byl ALH 84001 vyražen z povrchu Marsu dopadem jiného mohutného objektu a dostal se na oběžnou dráhu kolem Slunce. Po dlouhé cestě meziplanetárním prostorem skončila někdy před 13 000 lety jeho pouť dopadem v oblasti dnes známé jako Antarktida.

Pozůstatky života v meteoritech z Marsu

Dne 6. srpna roku 1996 (16. srpen 1996 časopis Science) Dr. David McKay spolu s kolegy (z NASA/JSC a dalšími z mnoha univerzit) na tiskové konferenci oznámil, že se v uhličitanech nalézajících se v meteoritu ALH 84001 objevili možné pozůstatky po působení primitivních mikroorganismů. Toto prohlášení se tým vědců rozhodl učinit po dvou letech pečlivého zkoumání meteoritu pocházejícího z Marsu.

Svým tvrzením podnítili další zkoumání meteoritů z Marsu a možných známek po přítomnosti mikroorganismů v nich. Přes mnoho původně skeptických pohledů, které vědecký výzkum vyžaduje, se ukazuje, že meteority obsahují známky odpovídající někdejší činnosti mikroorganismů. Na druhou stranu se jedná o ty nejprimitivnější formy „života“.

Části meteoritu ALH84001 jsou tak od té doby nadále zkoumány nově vyvinutými přístroji a zde je přehled prozatím dosažených výsledků.

Tyčinkovité útvary podobné mikrofosíliím

Pozůstatky domnělých bakterií mají v průměru 30 až 50 nm a jsou asi 20 až 200 nm dlouhé neboli jsou 100x menší než nejmenší pozemské bakterie. Otázka velikosti může být podle některých vědců zásadní, protože se obávají, že do tak malinkaté nanobakterie by se mimo buněčné stěny už nic dalšího nevešlo. Vykrystalizované minerály navíc někdy vypadají jako mikrofosílie.

Tyčinkovité útvary podobné mikrofosíliím. Kliknutím získáte obrázek s větším rozlišením.
Tyčinkovité útvary podobné mikrofosíliím.

Organické molekuly (polycyklické aromatické uhlovodíky)

Polycyklické aromatické uhlovodíky vznikají rozkladem mrtvých organismů. Lze je též nalézt v mezihvězdném prachu nebo v meteoritech pocházejících z pásu planetek.

Ačkoliv tedy organické molekuly mohou vzniknout rovněž bez zásahu života, nacházejí se v meteoritu v takovém uskupení, jaké odpovídá rozloženým organismům.

Navíc množství těchto organických molekul narůstá směrem ke středu meteoritu, zatímco pokud by došlo ke kontaminaci až na Zemi, bylo by jich nejvíce při povrchu a směrem ke středu by jejich počet klesal. Další zjištěné organické molekuly, jako např. aminokyseliny, však pocházejí z Antarktidy.

Vědci pro porovnání použitím stejné metody prozkoumali také horniny dopravené z Měsíce, ale nic podobného v nich neobjevili.

Minerály (magnetit a sulfidy železa)

Všechny tyto minerály mohou vznikat anorganickou cestou. Každý z nich se však objevuje za naprosto odlišných podmínek. Některé pozemské mikroorganismy je však dokáží produkovat na jednom místě.

Zrnka krystalů magnetitu (Fe3O4) jsou v podstatě nerozeznatelná od magnetitu produkovaného pozemskými bakteriemi. Žádným známým anorganickým procesem takto symetrické krystaly na Zemi nevznikají. Vědci jsou přitom na základě řady fakt přesvědčeni, že se magnetit v meteoritu ALH 84001 objevil již na Marsu a nikoliv, že se jedná o pozemskou kontaminaci.

Zrnka magnetitu v meteoritu ALH 84001.
Zrnka magnetitu v meteoritu ALH 84001 jsou velké 10 až 200 nanometrů. Snímek pořízen elektronovým mikroskopem.Tyčinkovité útvary podobné mikrofosíliím.

Uhličitany ve tvaru globulí

Uhličitany ve tvaru globulí o velikosti několika set mikrometrů ukrývají veškeré pozůstatky po existenci domnělých mikroorganismů.

Neobsahují žádný izotop uhlíku 14C, takže se nepochybně zformovali na Marsu. Jejich stáří je asi 3,6 mld. let. Jelikož jsou všechny biogenické znaky uvnitř či v bezprostředním okolí těchto uhličitanů lze předpokládat, že vznikly již na Marsu.

Kliknutím získáte obrázek s větším rozlišením.
Zrnka uhlíku velká 100 mikrometrů.

Závěr

Žádný z těchto důkazů tedy není definitivním potvrzením dávného života na Marsu. Každý z nich lze vysvětlit i nebiologickými chemickými reakcemi. Všechny tyto znaky jsou však velmi blízko sebe a tak se tým vědců z NASA/JSC a Standford Univ. domnívá, že je jejich kombinace důkazem aktivity pradávných marsovských primitivních bakterií z doby asi před 3,6 mld. let.

Přehled meteoritů z Marsu

Z více než 24 tisíc meteoritů, které byly nalezeny na Zemi, bylo zatím identifikováno pouze 34 meteoritů, které pocházejí z Marsu. V následující tabulce jsou vypsány všechny meteority z Marsu v pořadí, ve kterém došlo k jejich nalezení.

Označení Místo nálezu Datum objevu Hmotnost (g) Typ Stáří
Chassigny Francie, provincie Haute-Marne,
vesnice Chassigny
3. října 1815 ~4 000 dunite (chassignite) 1,36 mld.
Shergotty Indie, Bihar State,
město Shergahti
25. srpna 1865 ~5 000 basaltic shergottite 160 mil.
Nakhla Egypt, El-Baharnya,
vesnice El-Nakhla
28. června 1911 ~10 000 clinopyroxenite (nakhlite) 1,26 mld.
Lafayette Spojené státy, Indiana,
Lafayette
1931 ~800 clinopyroxenite (nakhlite) 1,33 mld.
Governador Valadares Brazílie, stát Minas Gerais,
velkoměsto Governador Valadares
1958 158 clinopyroxenite (nakhlite) 1,37 mld.
Zagami Nigérie, Katsina Province,
Zagami Rock
3. října 1962 ~18 000 basaltic shergottite 170 mil.
ALHA 77005 Antarktida, Victoria Land,
Allan Hills
29. prosince 1977 482 peridotite
(lherzolitic shergottite)
190 mil.
Yamato 793605 Antarktida, Victoria Land,
Yamato Mountains
1979 16 peridotite
(lherzolitic shergottite)
200 mil.
EETA 79001 Antarktida, Victoria Land,
Elephant Moraine
13. ledna 1980 7 900 olivine-phyric shergottite 180 mil.
ALH 84001 Antarktida, Victoria Land,
Allan Hills
27. prosince 1984 1 939,9 orthopyroxenite 4,5 mld.
LEW 88516 Antarktida, Victoria Land,
Lewis Cliff
22. prosince 1988 13,2 peridotite
(lherzolitic shergottite)
180 mil.
QUE 94201 Antarktida, Victoria Land,
Queen Alexandra Range
16. prosince 1994 12,0 basaltic shergottite 330 mil.
Dar al Gani 476
Dar al Gani 489
Dar al Gani 735
Dar al Gani 670
Dar al Gani 876
Dar al Gani 975
Dar al Gani 1037
Libye, poušť Sahara 1. května 1998
1997
1996-1997
1998-1999
7. května 1998
21. srpna 1999
1999
2 015
2 146
588
1 619
6,2
27,55
4012,4
olivine-phyric shergottite ?
750 mil.
?
?
?
?
?
Yamato 980459 Antarktida, Pohoří Yamato Mountains 4. prosince 1998 82,46 basaltic shergottite ?
Los Angeles 001
Los Angeles 002
United States, California, Los Angeles County
(pravděpodobně poušť Mojave)
30. října 1999
30. října 1999
452,6
245,4
basaltic shergottite ?
Sayh al Uhaymir 005
Sayh al Uhaymir 008
Sayh al Uhaymir 051
Sayh al Uhaymir 094
Sayh al Uhaymir 060
Sayh al Uhaymir 090
Sayh al Uhaymir 120
Sayh al Uhaymir 150
Sayh al Uhaymir 125
Sayh al Uhaymir 130
Sahy al Uhaymir 131
Omán, Sayh al Uhaymir 26. listopadu 1999
26. listopadu 1999
1. srpna 2000
8. února 2001
27. června 2001
19. února 2002
17. listopadu 2002
8. srpna 2002
19. listopadu 2003
11. ledna 2004
11. ledna 2004
1 344
8 579
436
233,3
42,28
94,84
75
107,7
31,7
278,5
168
olivine-phyric shergottite ?
Dhofar 019 Omán, Dhofar 24. ledna 2000 1 056 olivine-phyric shergottite ?
GRV 9927 Antarktida, Grove Hill 8. února 2000 9,97 peridotite
(lherzolitic shergottite)
?
Dhofar 378 Omán, Dhofar 17. června 2000 15 basaltic shergottite ?
Northwest Africa 2737 Maroko srpen 2000 611 dunite (chaasignite) ?
Northwest Africa 480
Northwest Africa 1460
Maroko listopad 2000
prosinec 2001
28
70,2
basaltic shergottite ?
Y000593
Y000749
Y000802
Antarktida, Yamato Mountains 29. listopadu 2000
3. prosince 2000
??
13 700
1 300
22
clinopyroxenite (nakhlite) ?
Northwest Africa 817 Maroko prosinec 2000 104 clinopyroxenite (nakhlite) ?
Northwest Africa 1669 Maroko leden 2001 35,85 basaltic shergottite ?
Northwest Africa 1950 Maroko leden & březen 2001 797 peridotite (lherzolitic shergottite) ?
Northwest Africa 856 Maroko březen 2001 320 basaltic shergottite ?
Northwest Africa 1068
Northwest Africa 1110
Northwest Africa 1775
Northwest Africa 2373
Maroko, Maarir duben 2001
leden 2002
2002
srpen 2004
654
118
25
18,1
olivine-phyric shergottite ?
Northwest Africa 998 Alžírsko nebo Maroko září 2001 456 clinopyroxenite (nakhlite) ?
Northwest Africa 1195 Maroko, Safsaf březen 2002 315 olivine-phyric shergottite ?
Northwest Africa 2046 Algeria, Lakhbi září 2003 63 olivine-phyric shergottite ?
MIL 03346 Antarctica,
Miller Range of the Transantarctic Mountains
15. prosince 2003 715,2 nakhlite ?
Northwest Africa 3171 Algeria únor 2004 506 basaltic shergottite ?
Northwest Africa 2626 Algeria listopad 2004 31,07 olivine-phyric shergottite ?
YA1075 Antarktida ? 55 peridotite
(lherzolitic shergottite)
?
(zpracováno dle Mars Meteorite Home Page (JPL))
Stránka byla naposledy editována 26. ledna 2013 v 20:30.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 15771krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/mars/1142-meteority-z-marsu)
Nahrávám...