Kamenné planety > Mars > Průzkum vozítky

Průzkum vozítky

Pozorování a průzkum čtvrté planety sluneční soustavy a druhé nejbližší planety k Zemi zajímá lidstvo od dob, kdy začalo pozorovat hvězdy. Předpokládá se, že první pozorování probíhalo zhruba mezi 3. a 4. tisíciletím před naším letopočtem. Díky své charakteristické rudé barvě byla v době rozkvětu římské říše planeta spojována s římským bohem války a po něm je i planeta pojmenována Mars.

 

Vskutku první podrobné pozorování Marsu se začalo uskutečňovat až s rozvojem dalekohledů. V 17. století docházelo k mnohým popisům jeho povrchu, došlo ke zjištění, že na Marsu existují polární čepičky. Ucelený popis povrchu Marsu první publikoval astronom Giovanni Virginio Schiaparelli (14. 3. 1835 – 4. 7. 1910), který se zabýval popisování útvarů na povrchu Marsu.

 

Průzkum Marsu, tak jak si ho vybavujeme dnes pomocí družic a sond, datujeme do roku 1960. Tehdejší velmoci Sovětský svaz a Spojené státy spolu soupeřily o každý úspěch v kosmonautice. První pokus o dobytí Marsu podnikl Sovětský svaz a to 10. 10 1960 vypustil sondu Marsnik1, kterou nesla raketa Molnija 8k78. Mise skončila v 309. sekundě po startu, kdy došlo k selhání řízení na třetím stupni nosné rakety. Ovšem Sovětský svaz se tímto prvotním neúspěchem nenechal odradit a vypouštěl další sondy a dosáhl velkých úspěchů.

 

Prvního úspěchu při průzkumu Marsu dosáhly ovšem Spojené státy se svou sondou Mariner 4.Mariner 4 byla čtvrtá kosmická sonda slavné série sond používaných pro průzkum planety v průletovém režimu. Podařil se první průlet kolem rudé planety a vůbec poprvé byly pořízeny snímky povrchu. Sonda byla navržena tak, aby detailně prozkoumala Mars a výsledky přeposlala na Zemi a také aby provedla terénní měření meziplanetárního prostoru v okolí Marsu a poskytla zkušenosti pro meziplanetární lety dlouhého trvání.

 

Průlet Marineru IV nad povrchem Marsu
Průlet Marineru IV nad povrchem Marsu

 

Dalšího úspěchu při zkoumání Marsu dosáhl Sovětský svaz. Dosáhl prvního měkkého přistání na povrchu se sondou MARS 3 – SM v roce 1971.

 

Model landeru mise Mars 3
Model landeru mise Mars 3

 

 

První snímek z povrchu Marsu
První snímek z povrchu Marsu

 

Mezi hlavní vědecké cíle Mars 3 (orbiteru) bylo pořídit obrázky povrchu a mraků Marsu, určení teploty na Marsu, studium topografie, složení a fyzikálních vlastností povrchu, měření vlastností atmosféry, sledování slunečního záření, slunečního větru, meziplanetárního a planetárního magnetické pole. Avšak po zdařilém přistání sonda poslala na Zemi pouze jeden snímek a po 20 sekundách z neznámých důvodů přestala komunikovat.

 

Celkově na Mars bylo vysláno 61 průzkumných sond ve 44 startech. Nejvýznamnějších úspěchů dosáhla americká agentura NASA.

 

 Mise na Mars

Název

Stát

Start

Stručný popis

1M No.1

SSSR

10. 10. 1960

Průletová sonda. Havárie nosné rakety

1M No.2

SSSR

14. 10. 1960

Průletová sonda. Havárie nosné rakety

Sputnik (14)

SSSR

24. 10. 1962

Průletová sonda. Exploze urychlovacího stupně na dráze kolem Země

Mars 1

SSSR

1. 11. 1962

Průletová sonda. Během letu ztraceno spojení

Sputnik (15)

SSSR

4. 11. 1962

Pokus o přistání. Sonda zůstala na oběžné dráze kolem Země

Mariner 3

USA

5. 11. 1964

Průletová sonda. Ztraceno spojení

Mariner 4

USA

28. 11. 1964

První snímky pořízené během průletu

Zond 2

SSSR

30. 11. 1964

Průletová sonda. Během letu ztraceno spojení

Mariner 6

USA

25. 2. 1969

Průletová sonda

M-69 No.521

SSSR

27. 3. 1969

Pokus o družici. Havárie nosné rakety.

Mariner 7

USA

27. 3. 1969

Průletová sonda

M-69 No.522

SSSR

2. 4. 1969

Pokus o družici. Havárie nosné rakety

Mariner 8

USA

9. 5. 1971

Pokus o družici. Havárie nosné rakety

Kosmos 419

SSSR

10. 5. 1971

Pokus o družici. Sonda zůstala na oběžné dráze kolem Země

Mars 2

SSSR

19. 5. 1971

Družice a pokus o měkké přistání, které se nezdařilo

Mars 3

SSSR

28. 5. 1971

Družice a první měkké přistání

Mariner 9

USA

30. 5. 1973

První umělá družice

Mars 4

SSSR

21. 7. 1973

Pokus o družici. Uskutečnil se jenom průlet

Mars 5

SSSR

25. 7. 1973

Vědecký výzkum z oběžné dráhy

Mars 6

SSSR

5. 8. 1973

Průlet a vysazení přistávacího modulu

Mars 7

SSSR

9. 8. 1973

Nezdařený pokus o přistání. Pouzdro se neoddělilo

Viking 1 – Orbiter

USA

20. 8. 1975

Kombinovaná družice vysazení přistávacího modulu (lander)

Viking 2 – Orbiter

USA

9. 9. 1975

Kombinovaná družice vysazení přistávacího modulu (lander)

Fobos 1

SSSR

7. 7. 1988

Družice a pokus o přistání na Phobosu. Ztráta spojení

Fobos 2

SSSR

12. 7. 1988

Družice a pokus o přistání na Phobosu. Ztráta spojení

Mars Observer

USA

25. 9. 1992

Pokus o družici. Během letu ztraceno spojení

Mars Global Surveyor

USA

7. 11. 1996

Systematické snímkování z oběžné dráhy

Mars 8

RF

16. 11. 1996

Pokus o družici a vysazení dvou přístrojů. Zničeno v atmosféře Země

Mars Pathfinder

USA

4. 12. 1996

Přistání na povrchu. Vysazen rover (Sojourner)

Nozomi

Japonsko

3. 7. 1998

Gravitační manévry u Měsíce. Družice k Marsu se nezdařila

Mars Climate Orbiter

USA

11. 12. 1998

Pokus o družici. Sonda zanikla v atmosféře Marsu

Mars Polar Lander

USA

3. 1. 1999

Neúspěšný pokus o přistání dvou penetrátorů

2001 Mars odyssey

USA

7. 4. 2001

Vědecký výzkum z oběžné dráhy

Mars Express

ESA

2. 6. 2003

Družice a neúspěšně vysazený přistávací modul (Beagle 2)

Spirit

USA

10. 6. 2003

Měkké přistání a vysazení roveru MER-A

Opportunity

USA

8. 7. 2003

Měkké přistání a vysazení roveru MER-B

Rosetta

ESA

3. 2. 2004

Pozorování komety LINEAR. Gravitační manévry u Marsu, průlet kolem asteroidu, paralelní let s kometou a vysazení přistávacího modulu

 

Mars Roconnaissence Orbiter

USA

12. 8. 2005

Družice. Detailní fotografický průzkum

Phoenix

USA

4. 8. 2007

Přistání v polární oblasti

Dawn

USA

27. 9. 2007

Průlet kolem Marsu. Průzkum planetky Vesta a trpasličí planety ceres

Fobos-Grunt

RF

8. 11. 2011

Neúspěšný pokus o přistání na měsíc Phobos

Curiosity

USA

26. 11. 2011

Měkké přistání a vysazení roveru

MOM

Indie

5. 11. 2013

Plánovaná družice

MAVEN

USA

18. 11. 2013

Plánovaná družice

Stránka byla naposledy editována 11. ledna 2016 v 0:05.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 8473krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/mars/2415-pruzkum-vozitky)
Nahrávám...