Kamenné planety > Mars > Mapy povrchu

Mapy povrchu

Podrobné mapy povrchu lze vytvořit na základě přesných měření provedených na povrchu planety. Těmito měření se zabýval laserový výškoměr Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA). Následující mapy jsou vytvořeny pomocí dat, které tento přístroj pořídil. Celý povrch Marsu je rozdělen na 30 oblastí. Pro zobrazení zvolené části povrchu Marsu stačí kliknout na příslušný obdélník na tzv. "klikací" mapě. Zobrazí se stránka, na které je zmenšený pohled na vybranou část povrchu a možnost stažení souboru, kde je povrch Marsu zobrazen ve vysokém rozlišení. Je možné vybírat mezi soubory ve formátu JPG, TIFF a PDF.

1 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kliknutím na určitou oblast lze zobrazit snímky ve vyšším rozlišení.
Tzv. klikací mapa povrchu Marsu. Černě nakreslené souřadnice okolo mapy jsou podle nového souřadnicového systému MOLA. Fialovou barvou je značeno staré označení.

Následující mapy povrchu Marsu jsou v souborech ve formátu Adobe Portable Document Format (PDF) a pro jejich prohlížení je nutné mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader.

Mapa Marsu z MOLA dat

Soubory obsahují povrch Marsu se jmény jednotlivých útvarů. Mapa byla vytvořena na základě dat získaných pomocí laserového výškoměru Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) ze sondy Mars Global Surveyor. Obrázek je zobrazen v nepravých barvách.

Mapa Marsu ve formátu PDF

Glóbus Marsu

Glóbus Marsu ze snímků sondy Viking

Tato fotomontáž představující glóbus planety byla vytvořena spojením dvou globálních digitálních snímkových modelů (DIM - digital image model) Marsu, černobílé snímky se středním rozlišení pro zvýraznění topografických útvarů a snímky s nižším rozlišení, ale zato barevné, které sloužily pro zdůraznění barev a změnu albeda.

Mapa Marsu ve formátu PDF

Černobílý model se středním rozlišení (1/256, tj. zhruba 231 m/bod) byl vytvořen z přibližně 6 000 snímků, které měly rozlišení od 150 do 350 m/bod a šikmé osvětlení (Slunce 20° až 45° nad horizontem). Speciálním zpracování snímků bylo dosaženo toho, že všechny snímky mají přibližně stejný kontrast.

Barevný model s nižším rozlišení (1/64, tj. přibližně 864 m/bod) byl vytvořen z asi 1 000 snímků (červený a zelený filtr), které měly rozlišení od 500 až 1 000 m/bod. Tyto snímky (každý pořízen při jednom oběhu kosmické sondy Viking) byly nejprve sloučený dohromady a poté byl každý snímek upraven, aby se zamezilo prostorovým změnám překrývajících se oblastí a nepřesnostem způsobených dočasnými změnami v atmosféře. Potom byly ještě provedeny některé úpravy a fotometrickou cestou byl upraven kontrast oblastí. DIM mapa v menším rozlišení byla použita pro geometrickou kontrolu této barevné mozaiky. Snímek v zelené barvě byl vygenerován pomocí váženého průměru červené a fialové mozaiky. Výsledný snímek byl vytvořen pomocí násobením jednotlivých barevných snímků s monochromatickými snímky. Vyvážení barev bylo vytvořeno s ohledem na to, aby se barevné provedené nejvíce přiblížilo skutečnosti. Stejně tomu tak není a tak se tmavé oblasti jeví jako tmavší a celý povrch je poněkud červenější než by tomu mělo být ve skutečnosti.

Obrázek je vytvořen v takovém zobrazení, aby se dal použít pro vyrobení 12 palcového globusu Marsu. Nápadné oblasti jsou pojmenované podle názvů Mezinárodní astronomické dohody (International Astronomical Union - IAU). Oblasti od 0° do 75° šířky jsou v Transverse Mercator zobrazení, oblasti od 75° do 90° šířky Lambert Azimuthal Equal-Area projekci. Severní polokoule Marsu je nalevo, jižní napravo.

Glóbus Mars Global Surveyor MOLA

Barevný reliéf tohoto snímku má rozlišení 32 bodů na stupeň (asi 1850 m/bod). Snímek byl vytvořen vědeckým týmem MOLA a jeho vystínován jako by byl osvícen od západu. Barevná reprezentace výšky je brána ze zřetelem na gravitační ekvipotenciální povrch. Snímek je zobrazen a popsán tak, aby z něj šel vytvořit 12 palcový glóbus Marsu.

Mapa Marsu ve formátu PDF

Nápadné oblasti jsou pojmenované podle názvů Mezinárodní astronomické dohody (International Astronomical Union - IAU). Oblasti od 0° do 75° šířky jsou v Transverse Mercator zobrazení, oblasti od 75° do 90° šířky Lambert Azimuthal Equal-Area projekci. Severní polokoule Marsu je nalevo, jižní napravo.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 18896krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/mars/1152-mapy-povrchu)
Nahrávám...