Titan

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Títán je označení boha slunce Hélia.

Datum objevení, předpovězení tělesa

Roku 1655 Christiaan Huygens při výzkumu Saturnových prstenců objevuje měsíc Titan.

Popis tělesa, jak vypadá

Titan

Titan je největším Saturnovým měsícem, je dokonce větší než planeta Merkur a téměř stejně velký jako Mars. Také je jedním ze dvou měsíců ve sluneční soustavě, u kterého byla prokázána atmosféra. Již v roce 1944 bylo zjištěno, že ve spektru světla odraženého Titanem jsou velmi silné absorpční čáry metanu, což svědčí o poměrně rozsáhlé atmosféře. Tlak metanu na povrch tělesa je přitom alespoň čtyřikrát větší než na Marsu. Vedle metanu velkou část atmosféry tvoří dusík.

Atmosféra Titanu
Atmosféra Titanu

Povrch

Povrch je členitý s množstvím koryt metanových toků. Ve vyšších oblastech se vyskytuje ledový štěrk.

Kresba Titanu
Povrch Titanu

Mozaika snímků povrchu Titanu z výšky asi 3 km pořízená přistávající sondou Huygens. Jasné oblasti jsou považované za vyvýšeníny, okolo kterých jsou koryta metanových řek. Velice jasné bílé útvary v pravé části jsou pravděpodobně ledem pokryté vrcholky.

Kresba Titanu
Povrch Titanu

Tento snímek povrchu Titanu je z výšky 800 metrů a zabírá oblast přibližně 1300 metrů dlouhou. Nejmenší rozezantelné objekty mají průměr 5 metrů a tmavé kanály jsou 30-40 metů široké.

[Zdroj: www.esa.int]

Atmosféra

Atmosféra sahá asi do výšky 200 km, takže povrch měsíce nemůžeme vidět. Lze dokonce hovořit o jeho stratosféře s vyššími teplotami, o čemž svědčí i infračervené spektrometry. Oranžové zabavení mračen patrně způsobují složité uhlovodíky. Titan je zcela vychladlé těleso, složené z velké části z vodního ledu. Teplota na povrchu je asi -180 °C. Ultrafialové záření však metan v nižších vrstvách atmosféry rozkládá na organické sloučeniny nebo na etan. V atmosféře byl zjištěn též kyanovodík. Tlak na Titanu je asi 1,5krát větší než na Zemi.

Atmosféra Titanu.
Vrstvy atmosféry Titanu

Ze snímků v ultrafialovém oboru záření, pořízených sondou Cassini, bylo zjištěno, že horní atmosféra se skládá as několika oddělených vrstev.

Kresba Titanu
Kresba Titanu

Kresba z Titanu, největšího měsíce Saturnu. Je na ní vidět Saturn v pozadí a v popředí je sonda ESA Huygens oddělena od sondy NASA Cassini, která pomocí padáku přistála na povrchu Titanu. K Saturnu sonda Cassini dorazila v roce 2004.

Kresba Titanu
Povrch Titanu ve falešných barvách

Tmavá místa na obrázku jsou s největší pravděpodobností moře tekutého metanu, ethanu nebo hydrokarbonu (možná i organický materiál). Světlá jsou pak oblasti vodního ledu a skal.

Mapa Titanu (Mercator)

Charakteristika

Poloměr (km)2 575
Hmotnost (1020 kg)1 345,5
Hmotnost (Země=1)0,022 6
Střední vzdálenost (tisíce km)1 121,83
Sklon dráhy (ve stupních)0,33
Výstřednost dráhy (excentricita)0,029 192
Oběžná doba (pozemské dny)15,945 420 68
Rotační perioda (pozemské dny)synchronní
Gravitace (Země=1)0,138
Hustota (kg/m3)1 881

Další snímky

Titanova atmosféra
Titanova atmosféra
Povrch Titanu v IR barvách
Povrch Titanu
v IR barvách
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 17997krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/saturn/1847-titan)
Nahrávám...