Proton-protonový cyklus PPII

Začátek cyklu je totožný, jako u proton–protonového cyklu I, liší se v poslední reakci.
Schéma reakcí

Schéma PPII
Schema
a) Při první reakci opětovně dochází k srážce dvou protonů . Vzniká deuteron , pozitron a neutrino .
1
b) Při druhé reakci do vzniklého deuteronu znovu naráží proton . Vzniká jádro hélia a foton gama záření .
2
c) Třetí reakce se, jak už bylo předpovězeno, liší od proton–protonového cyklu I, a to následovně. Jádro hélia se srazí s jádrem hélia . Vzniká beryllium a foton gama záření .
3
d) Čtvrtá reakce může proběhnout dvěma způsoby a rozdělí nám proto proton protonový cyklus II na dvě větve. Probíhá tak, že jádro beryllia se srazí s elektronem e- a vznikají lithium a neutrino .
4
e) Při páté reakci lithium reaguje s protonem a vzniká pouze beryllium .
5
f) Při poslední šesté reakci se nestabilní jádro beryllia samovolně rozpadá na dvě jádra helia .
6
Dále se může PP II cyklus vyvíjet takto:

d) Jádro beryllia se srazí s protonem za vzniku boru a fotonu gama záření .
7
e) Vzniklý bor je nestabilní a samovolně se rozpadá na beryllium , pozitron a neutrino .
8
f) Závěr druhé větve proton–protonového cyklu je stejný jako u první. Nestabilní jádro beryllia se samovolně rozpadá na dvě jádra helia .
9
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 10239krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/slunce/736-proton-protonovy-cyklus-ppii)
Nahrávám...