Super granulace

Supergranulace je systém velkorozměrných buněk (řádově 30 000 km) se stejnou rychlostí, které můžeme pozorovat ve fotosféře dále od centra slunečního disku jako obraz horizontálních pohybů. Tento obraz zůstává podobný po celou fázi slunečního cyklu v klidných oblastech. V aktivních oblastech buňky zvětšují svůj rozměr až o 10 %.

Supergranulace
Zdroj: NASA

Horizontální pohyby v oblastech magnetického pole na hranicích supergranulačních buněk mají charakteristickou rychlost 0,3-04 a klesající vertikální pohyby přibližně 0,1-0,2 . Stoupavé proudy v centrech buněk klesají s výškou a mají ještě menší rychlost. Doba života jednotlivých buněk je pravděpodobně 1–2 dny.
Původ těchto buněk je pravděpodobně konvektivní a shodují se s buňkami konvektivní zóny velkých rozměrů. Supergranulace není viditelná v optickém spektru a jen velmi málo v infračerveném. Pozorovatelná je díky dopplerometrům.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 9874krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/slunce/743-super-granulace)
Nahrávám...