Kamenné planety > Mars > Příloha 3: Popis názvů jednotlivých útvarů

Příloha 3: Popis názvů jednotlivých útvarů

OBLAST POPIS ZKRATKA

Albedo Feature AL
Catena, catenae Řetezec kráterů CA
Cavus, cavi Dutiny, nepravidelná proláklina s příkrými stěnami, obvykle v seskupeních nebo shlucích CB
Chaos Zřetelná plocha zlomeného terénu CH
Chasma, chasmata Hluboká, protáhlá proláklina s příkrými stěnami CM
Colles Malé kopce nebo homole CO
Crater, craters Kruhový důlek AA
Dorsum, dorsa Hřeben DO
Fluctus, flucts Pohyblivý terén FL
Fossa, fossae Dlouhá, uzká a mělká proláklina FO
Labes, labs Sesuv půdy LA
Labyrinthus, labyrinthi Komplex různoběžných údolí LB
Mensa, mensae Plochý výčnělek s ostrými srázy MN
Mons, montes Hora MO
Patera, paterae Nepravidelný kráter nebo komplex kráteru s vroubkovanými hranami PE
Planitia, planitiae Nížina PL
Planum, plana Nahorní plošina nebo vysoká planina PM
Rupes, rups Příkop RU
Scopulus, scopuli Nepravidelný příkop SC
Sulcus, sulci Souběžné rýhy a hřebeny SU
Terra, terrae Rozlehlý pevninský masiv TA
Tholus, tholi Malá hora nebo vrch TH
Undae Písečné přesypy UN
Vallis, valles Údolí VA
Vastitas, vastitates Rozsáhlá planina VS
(zpracováno dle Planetary Nomenclature.)
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2499krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/mars/1219-priloha-3-popis-nazvu-jednotlivych-utvaru)
Nahrávám...