Plynné planety > Saturn > Epimetheus

Epimetheus

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Epimétheus, syn Títána Íapeta, měl za ženu Pandóru, která mu porodila Pyrrhu, manželku Deukaliónovu. Jeho bratrem byl Prométheus.

Datum objevení, předpovězení tělesa

Objeven roku 1966 R. Walkerem.

Popis tělesa

Epimetheus

Má nepravidelný tvar. Na povrchu můžeme pozorovat 30 km kráter. Prolnutí kráterů nasvědčuje tomu, že Epimetheův povrch je několik miliard let starý. Má přibližně stejnou střední vzdálenost od Saturnu jako Ianus a v průběhu času si spolu mění pozice. Jeden je blíž Saturnu a druhý o něco dál. Tato výměna se děje přibližně každé čtyři roky. Oba dva satelity zřejmě pochází ze stejného tělesa. Jejich gravitační působení se spolupodílí na mezerách v Saturnových prstencích.

Reliéf Epimethea
Reliéf Epimethea
Topografická mapa Epimethea
Topografická mapa Epimethea
Cylindrická mapa Epimethea
Cylindrická mapa Epimethea

Charakteristika

Rozměry (km)69,0×55,0×55,0
Hmotnost (1020 kg)0,0054
Střední vzdálenost (tisíce km)151,422
Sklon dráhy (ve stupních)0,34
Výstřednost dráhy (excentricita)0,009
Oběžná doba (pozemské dny)0,6942
Rotační perioda (pozemské dny)2,737 - synchronní
Hustota (kg/m3)630
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3527krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/saturn/1851-epimetheus)
Nahrávám...