Plynné planety > Saturn > Prometheus

Prometheus

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Prométeus byl synem Títána Íapeta a Ókeanovny Klymeny nebo Asie. Jeho bratři Atlás a Menoitios bojovali na straně Kronově proti olympským bohům v čele s Diem. Stihl je hrozný trest. Prométheus byl moudřejší, pomáhal v boji Diovi a přemluvil svého bratra Epiméthea, aby se zachoval stejně. Ačkoli byl Prométheus bohem, často právě proti bohům lidem pomáhal. Když Zeus lidem odňal oheň, navrátil mu jej tím, že s pomocí Pallas Athény zapálil pochodeň od ohnivého vozu boha Hélia, podle jiných tím, že ukradl oheň bohu Héfaistovi. Dále varoval bratra Epiméthea, aby si nebral za ženu Pandóru, jak si přál Zeus. Zeus krutě potrestal Prométhea za jeho zchytralost a zpupnost. Nařídil Héfaistovi, aby přikoval Prométhea ve skythské pustině ke skále v kavkazském pohoří. Každý den přilétal žravý sup a vykloval mu játra, avšak přes noc, ve které nahý Prométheus zakoušel hrozná muka, játra mu opět dorostla, a jeho utrpení se příští den opakovalo. Prométheus dal rady Héraklovi, jak se má zmocnit zlatých jablek v zahradě Hesperidek. Díky Héraklovým prosbám se Zeus smiloval a dovolil Héraklovi supa zastřelit. Po osvobození se Prométheus vrátil na Olymp jako rádce bohů a věštec.

Datum objevení, předpovězení tělesa

Objeven roku 1980 S. Collinsem z fotografií pořízených sondou Voyager 1.

Popis tělesa

Prometheus

Měsíc patří mezi tzv. pastýřské měsíce, protože svým gravitačním působením udržuje prstence A a F pohromadě. Má nepravidelný tvar. Je složen převážně ze zmrzlých plynů.

Reliéf Promethea
Reliéf Promethea
Topografická mapa Promethea
Topografická mapa Promethea

Charakteristika

Rozměry (km)74,0×50,0×34,0
Hmotnost (1020 kg)0,0014
Hustota (kg/m3)270
Střední vzdálenost (tisíce km)139,353
Výstřednost dráhy (excentricita)0,003
Oběžná doba (pozemské dny)0,613
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3450krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/saturn/1858-prometheus)
Nahrávám...