Katalogy > Názvosloví > Argonauti

Argonauti

Argonauti, tak slují účastníci výpravy padesáti řeckých hrdinů, kterou vedl Iásón, aby se v  Kolchidě zmocnili zlatého rouna. Iásón byl synem Aisona, vládce v  Iólku, kterého sesadil z trůnu jeho nevlastní bratr, král Peliás. Když Iásón dospěl, domáhal se, aby uchvatitel trůnu Peliás navrátil moc jeho otci. Peliás v tísni naoko souhlasil, avšak stanovil si podmínku, že Iásón přinese z Kolchidy od krále Aiéta zpět zlaté rouno, aby došel klidu duch zemřelého Frixa, syna krále Athamanta a božské Nefely. Iásón vyzval nejpřednější řecké hrdiny, aby se zúčastnili výpravy, která v sobě skrývala nepředstavitelná nebezpečí. Z padesáti hrdinů, kteří přišli, zvláště vynikali Amfiaráos, věštec z Argu, Akastos, syn krále Pelia, největší hrdina Héraklés, rek Théseus, Dioskurové Kastor a Polydeukés, pěvec Orfeus, Ífitos, bratr krále Eurysthea, Meleagros, syn kalydónského krále Oinea, Periklymenos z Pylu, syn boha Poseidóna, Kalais a Zétés, synové Boreovi. Loď pro tuto výpravu se jmenovala po svém staviteli Argó. Argonauté dorazili nejprve k ostrovu Lémnu, kde je uvítaly lémnijské ženy, které vyvraždily ve sváru všechny muže na ostrově. Přes Samothráku dopluli Argonauté k ostrovu Kýziku. Héraklés vystoupil v Mýsii na břeh se svým oblíbencem Hylem, aby si našel náhradu za zlomené veslo. Hyla unesly nymfy; hledáním svého druha se zdržel Héraklés natolik, že výprava vyplula dále bez něho. Na ostrově Bebryku Polydeukés zabil vládce ostrova Amyka, syna Poseidónova. Po přistání v Thrákii se setkali se slepým věštcem Fíneem, kterého osvobodili od Harpyjí; podle rad Fíneových překonali nebezpečné Symplégady. Na další cestě výprava minula Sinopu a zem Amazonek. Po boji s  ptáky s kovovým peřím se Argonauté setkali s Frixovými syny na ostrově Aretii a s nimi dopluli do Kolchidy. Král Aiétés se rozlítil, když mu Iásón zvěstoval účel výpravy. Vzpomněl si na starou věštbu, že jeho trůn nebude ohrožen tak dlouho, dokud zlaté rouno zůstane v Kolchidě. Naoko však souhlasil, avšak stanovil Iásonovi tvrdé podmínky, které měl splnit. Měl zapřáhnout nezkrotné býky, které daroval králi bůh Héfaistos, zorat s nimi lán pole a oset ho dračími zuby netvora, kterého zabil král Kadmos. Nikdo nemohl splnit tyto úkoly. Iásonovi pomohly bohyně Héra a Pallas Athéna, které přemluvily Eróta, aby v králově dceři Médeii vzbudil nezkrotnou lásku k mladému rekovi. Médeia dala Iásonovi kouzelnou šťávu, která ho ochránila před žhavým dechem býků, a pomohla mu i při jejich zapřažení. Poradila mu též, aby mezi vzešlé „zaseté muže” vhodil kámen, a obrněnci se pak vzájemně pobili. Aiétés odmítl však zlaté rouno vydat, poněvadž stanovené úkoly Iásón splnil jen pomocí Médeie. Médeia vyzvěděla, že král hodlá spálit loď Argó a pobít Argonauty. Zavedla proto Iásona do posvátného háje a uspala hlídajícího draka, zplozence Týfónova; Iásón se pak zmocnil zlatého rouna a s Médeiou a ostatními druhy prchal do vlasti. Aiétés uprchlíky nedostihl. Zdržel se sbíráním údů svého syna Apsyrta, kterého Médeia zabila a házela po kusech do moře. Po zastavení v říši Fajáků propluli Argonauté šťastně okolo Sirén, které Orfeus předčil svým zpěvem. S pomocí bohyně Thetis a mořských bohyň Néreoven hrdinové zdolali i Skyllu a Charybdu. Peliás v nepřítomnosti Iásonově utrápil jeho rodiče. Médeia oklamala Peliovy dcery a ty samy zabily svého otce.Argonauti s Poseidónem
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 7022krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/325-argonauti)
Nahrávám...