Aktuální pohled na Slunce

Aktuální snímky Slunce
SOHO (ESA & NASA)

MDI Continuum
MDI Magnetogram
LASCO C2
LASCO C3
EIT 171
EIT 195
EIT 284
EIT 304

MDI neboli Michelsonovo zobrazování Dopplerových rychlostí. Vynikají zde sluneční skvrny a tento snímek nejvíce odpovídá pohledu ve viditelné části spektra. Magnetogram ukazuje magnetické pole ve sluneční fotosféře, černá a bílá označují obrácenou polaritu.

EIT, dalekohled zobrazující v daleké ultrafialové oblasti spektra; solární atmosféra viděná v několika vlnových délkách a tím zobrazuje sluneční materiál v různých teplotách. Snímek pořízený při 304 Ǻ (30,4 nm) zobrazuje jasný materiál o teplotě 60 000 K až 80 000 K. 171 Ǻ (17,1 nm) odpovídá 1 miliónu K, 195 Ǻ (19,5 nm) představuje 2 milióny K.

LASCO, širokoúhlý a spektrometrický koronograf je schopen pořídit snímky sluneční korony tím, že zastiňuje světlo přicházející přímo ze Slunce. Poloha slunečního disku je zobrazena bílým kroužkem. C2 snímek zachycuje vnitřní část sluneční korony dosahující 8,4 miliónu km od Slunce. C3 snímek má širší zorné pole, dosahuje do vzdálenosti 32 průměrů Slunce, což je 45 miliónů km a to odpovídá poloviční vzdálenosti Merkuru. Na snímku je možné za Sluncem pozorovat množství jasných hvězd.

Další online snímky Slunce jsou k dispozici na slunce.astronomie.cz/online/ nebo hvr.cz/slunce/zajimavosti/.

Stránka byla naposledy editována 16. srpna 2011 v 13:30.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 16974krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/slunce/779-aktualni-pohled-na-slunce)
Nahrávám...