Ulysses

Ullysses
Zdroj: NASA

Ve zkratce

Ulysses je první sonda studující dosud neznámou část Slunce, a to oblast slunečních pólů. Sonda byla vypuštěna do meziplanetárního prostoru z raketoplánu Discovery 6. října 1990. Prvním z jejích cílů bylo prozkoumat Jupiter. Setkání s Jupiterem proběhlo 8. února 1992, sonda sbírala data o Jupiteru 17 dní.
Aby sonda mohla pozorovat oblasti slunečních pólů, musela se dostat na trajektorii mimo ekliptiku (rovinu přibližně v rovině rovníku Slunce, ve které obíhají planety), provést takový manévr bylo však mimo možnosti pohonných systémů sondy. Východiskem z této situace bylo využití efektu gravitačního manévru (gravitačního praku), kdy sonda využije gravitačního pole planety, v našem případě Jupiteru, ke změně svého směru a rychlosti. To se podařilo a trajektorie sondy byla změněna. Sonda přeletěla nad oblastí slunečních pólů. Mise sondy Ulysses byla ukončena v roce 2008.

Ullysses
Zdroj: NASA

Trajektorie

Trajektorie
Zdroj: NASA

Milníky mise

6.října1990Start na raketoplánu Discovery
8.února1991Nejblíže k Jupiteru
26.června1994Začátek prvního přiblížení k jižnímu pólu Slunce
13.září1994Dosaženo maximum jižní solární šířky - 80,2o
5.listopadu1994Konec prvního přiblížení k jižnímu pólu Slunce
13.března1995Přelet ekliptiky
19.června1995Začátek prvního přiblížení k severnímu pólu Slunce
31.července1995Dosaženo maximum severní solární šířky + 80,2o
29.září1995Konec prvního přiblížení k severnímu pólu Slunce
9.května1998Přelet ekliptiky
8.září2000Začátek druhého přiblížení k jižnímu pólu Slunce
27.listopadu1994Dosaženo maximum jižní solární šířky - 80,2o
16.ledna2001Konec druhého přiblížení k jižnímu pólu Slunce
25.května2001Přelet ekliptiky
3.září2001Začátek druhého přiblížení k severnímu pólu Slunce
13.října2001Dosaženo maximum severní solární šířky + 80,2o
12.prosince2001Konec druhého přiblížení k severnímu pólu Slunce
4.února2004Nejblíže k Jupiteru
14.července2004Přelet ekliptiky
28.února20058. opozice (SPE = 2,7o,SEP = 165,8o)
4.září200510. konjunkce (SPE = 3,8o, SEP = 18,4o)
3.listopadu2006Začátek třetího přiblížení k jižnímu pólu Slunce
7.února2007Dosažení maximum jižní solární šířky - 79,7o
3.dubna2007Konec třetího přiblížení k jižnímu pólu Slunce
18.srpna20073. perihélium
19.srpna2007Přelet ekliptiky
27.srpna2007Nejblíže k Zemi 0,42 AU
30.listopadu2007Začátek třetího přiblížení k severnímu pólu Slunce
14.ledna2008Dosaženo maximum severní solární šířky + 79,8o
15.března2008Konec třetího přiblížení k severnímu pólu Slunce

Cíle mise

Původní cíle mise byly poprvé prozkoumat vliv sluneční šířky na vlastnosti slunečního větru, podstatu interakcí mezi Sluncem a slunečním větrem, heliosférické magnetické pole, sluneční rádiové vzplanutí a plazmové vlny, sluneční rentgenové záření, sluneční a kosmické záření a meziplanetární plyn a prach. Další cíle zahrnují studium Jupiterovy magnetosféry během letu kolem Jupitera, detekce kosmických záblesků gama záření a lokalizace pomocí triangulace s dalšími detektory. Sonda se dále pokusila detekovat gravitační vlny.

Nové možnosti výzkumu se objevily v průběhu mise, například analyzovat vlastnosti a dynamiku koronálních výronů hmoty a zdrojů slunečního větru pro pozdější sestrojení 3D modelů Slunce a heliosféry.

Výzkum

Hlavním cílem sondy bylo specifikovat heliosféru jako funkci sluneční šířky. O výzkum sondy byl největší vědecký zájem, když byla na 70. stupních jižního a severního slunečního pólu. 26. června 1994 Ulysses doletěl k 70. stupni jižní sluneční šířky. Zde začalo čtyřměsíční zkoumání sil působících v sluneční koróně.

Hlavní výsledky mise:

- Rychlost a hustotu slunečního větru a její závislost na heliografické šířce

Ullysses
Zdroj: NASA

- Intenzita slunečního magnetického pole

Ullysses
Zdroj: NASA

Zpět
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4514krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/slunce/790-ulysses)
Nahrávám...