Kamenné planety > Mars > Vysvětlivky

Vysvětlivky

Souřadnice uvedené ve sloupcích označených "Šířka" a "Délka" jsou získána z map, které jsou uvedené ve sloupcích "quad" a "map" a nebo z digitálních snímků. Občas dojde k aktualizování těchto souřadnic, zejména na základě získání nových dat z pozorování.

U jména je uveden kontinent ("ct") a etnická skupina ("et"), zkratky použité v těchto sloupcích jsou uvedené v Příloze 1.

Význam jednotlivých sloupců a příslušných zkratek

Označení      Popis

Jméno          Jméno je napsané podle zvyklostí nebo s odvoláním na Příloha 2.
             Závorky [] označují, že bylo jméno zrušeno.

Šířka          Zeměpisná šířka centru oblasti. Uváděná ve stupních od 0 do 90,
             za hodnotou jsou uvedena N (sever) nebo S (jih).

Délka          Zeměpisná délka centru oblasti. Uváděná ve stupních od 0 do 360,
             za hodnotou jsou uvedena E (východ) nebo W (západ).

Průměr          Průměr nebo největší rozměr oblasti v kilometrech.

CT (kontinent)      Kontinent nebo velký geografický útvar, který je původcem jména 
             (viz Příloha 1).

ET (etnická skupina)   Země nebo etnická skupina, která je původcem jména (viz Příloha 1)

MAP (číslo mapy)     Číslo mapy z katalogu USGS, sovětské nebo Obranné mapové agentury (Defense
             Mapping Agency) .

QUAD (jméno mapy)    Neformální jméno mapy.
               1:15M    Synoptické mapy; měřítko 1:15 miliónů.
               MC15     Mars Charts 1-30; měřítko 1:5 miliónů; každá část má své jméno
                     (MC-9 = Tharsis), ale jsou uváděny pouze číselné hodnoty.
               MC25NW    Severozápadní (Northwest) část MC-25; měřítko 1:2 milióny.
               Canber    Canberra; mapa místa přistání Viking 2; měřítko 1:250 000.
               Capri    Capri; alternativní nebo bezpečné místo pro Viking; měřítko 1:1
                     milión.
               Chryse    Chryse (Planitia); mapa plánovaného hlavního místa přistání 
                     Viking-1; měřítko 1:1 milión.
               Chry E    East Chryse; Viking mapa, měřítko 1:1 milión.
               Chry W    West Chryse; Viking mapa, měřítko 1:1 milión.
               Cydoni    Cydonia; mapa plánovaného hlavního místa přistání Viking 2, 
                     měřítko 1:1 milión.
               Erythr    Erythraeum, 1973 mapa plánovaného místa přistání sovětské sondy; 
                     měřítko 1:1 milión.
               Nereid    Nereidum Montes, 1973 mapa plánovaného místa přistání sovětské
                     sondy; měřítko 1:1 milión.
               Soviet    Nepublikované sovětské mapy vytvořené ze snímků sond Mars 4 a 5.
               Triton    Tritonis Lacus; mapa plánovaného záložního místa přistání 
                     Viking 2; měřítko 1:1 milión.
               Utopia    Utopia Planitia; mapa místa přistání Viking 2; měřítko 1:1 milión.
               Yorktn    Yorktown; mapa místa přistání Viking 1; měřítko 1:250 000.
               05072    Středové souřadnice mapy v měřítku 1:500 000. První je 
                     uvedena šířka, potom délka; např. 5 stupňů N, 72 stupňů W.

AS (schválení jména)   Číslo označuje IAU stupeň souhlasu:
               1 = navržené
               2 = schválení Task Group
               3 = schválení WGPSN
               4 = schválení Executive Committe
               5 = převzaté pomocí IAU General Assembly
               6 = zrušeno, neuznávané

AD (datum schválení)   Rok, kdy bylo jméno schváleno.

REF (odkaz)       Odkaz na literaturu, odkud byl název či jméno převzato (viz Příloha 2).

FT (typ)         Typ oblasti (zkratka vytvořena z latinského nebo řeckého výrazu - viz Příloha 3).

Původ          Krátký popis původu jména.

Pravidla pro vytváření názvů útvarů

Mars

Velké krátery - Zesnulý vědci, kteří přispěli k výzkumu a studiu Marsu; spisovatelé a další, kteří mají cosi společné s Marsem
Malé krátery - Vesnice na světě s méně než 100 000 obyvately.
Velká údolí - Jména pro Mars nebo hvězdy v různých jazycích.
Malá údolí - Klasické nebo novodobé jména řek.
Ostatní objekty - Podle nejbližší větší oblasti na Schiaparelli nebo Antoniadi mapách.

Deimos

Autoři, kteří psali o měsících Marsu.

Phobos

Vědci, kteří jsou nějak zapojení do objevování, dynamiky nebo vlastností Marsových měsíců.
(zpracováno dle Planetary Nomenclature.)
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3367krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/mars/1220-vysvetlivky)
Nahrávám...