Janus

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Ianus, jeden z nejstarších staroitalských bohů, bůh všech začátků. Původně snad byl Ianus obráncem dveří a bran nebe i země, střežil všechny nepřátelské démony a řídil roky, měsíce a roční období. Proto mu byl zasvěcen první měsíc v roce a byl po něm nazván Ianuarius. Ianus byl zobrazován se dvěma obličeji, neboť nepřetržitě a současně viděl minulé i budoucí. V pradávných dobách byl Ianus vladařem v Latiu; tam přišel svržený bůh Saturnus. Ianus Saturna vlídně přijal, rozdělil se s ním o vládu a pak nastal blažený čas Itálie.

Datum objevení, předpovězení tělesa

Objeven roku 1966 A. Dollfusem. Znovu byl pozorován až v roce 1980, kdy jeho objevitel společně s S. Brunierem dokázali, že Janus je shodný s měsícem S/1980 S1.

Popis tělesa

Janus

Tvar má nepravidelný. Stejně jako Mimas, Iapetus či Epimetheus svojí gravitací způsobuje některé mezery v prstencích. Ze struktury kráterů je patrno, že má povrch starý několik miliard let, ale mladší než Pandora. Tvar oběžné dráhy je stejný jako Epimethema.

Cylindrická mapa Januse
Cylindrická mapa Januse
Topografická mapa Januse

Charakteristika

Rozměry (km)97,0×95,0×77,0
Hmotnost (1020 kg)0,0192
Hustota (kg/m3)650
Střední vzdálenost (tisíce km)151,472
Sklon dráhy (ve stupních)0,14
Výstřednost dráhy (excentricita)0,007
Oběžná doba (pozemské dny)0,6945 - synchronní
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3087krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/saturn/1854-janus)
Nahrávám...